Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

HRONIKA

Hronika

   

NSPM – hronika 8.11. 2006.

Međunarodna krizna grupa o srpskom referendumu - šamar demokratiji

(prevod sa engleskog, korišćen izvor – izveštaj Međunarodne Krizne Grupe)

Međunarodna krizna grupa (MKG) : “Novi Ustav Srbije – šamar demokratiji”

U izveštaju Međunarodne Krizne Grupe, objavljenom 8. novembra se navodi da je srpski premijer Vojislav Koštunica dobio mnogo usvajanjem predloga novog srpskog Ustava na referendumu 28. i 29. oktobra. Dodaje se da mnogo toga ukazuje na činjenicu da je referendumski proces bio neregularan i da su konačni rezultati falsifikovani. U tom smislu, MKG ističe da referendum ne može biti okarakterisan kao slobodan i fer. Novi ustav je, prema ovom izveštaju, korak unazad od evropskih vrednosti. On otvara širom vrata narastajućoj centralizaciji države, sužavanju ljudskih i manjinskih prava, uništenju sudske nezavisnosti, pa čak i parlamentarnoj diktaturi.

Postupak upotrebljen za usvajanje Ustava, kako se navodi u izveštaju, pokazuje kako Koštunica nastavlja da transformiše Srbiju u nešto što je mnogo bliže neliberalnom autoritarizmu, nego liberalnoj demokratiji; međutim, sam referendum je pozdravljen od strane Saveta Evrope, Evropske Unije i SAD.

MKG navodi da je cilj novog Ustava da pokaže srpski neprijateljski stav prema nezavisnosti Kosova, i da stvori nove zakonske barijere za takav ishod. To je pobeda za Koštuničinu Demokratsku stranku Srbije (DSS) , ocenjuje MKG, i njegove ideološke saveznike - Socijalističku partiju Srbije (SPS) i Srpsku radikalnu Stranku (SRS). Najveći gubitnici su Predsednik Srbije, Boris Tadić i G17 Plus.

Kada je reč o izborima, postoji izrazit politički pritisak protiv ranih parlamentarnih izbora, naročito od strane SPS-a, SRS-a i DSS-a, ali i povećana moućnost da bi oni mogli biti održani u roku od tri meseca, stoji u saopštenju MKG. Sporno je, međutim, da li bi zajedno trebalo uključiti i predsedničke izbore. Sadašnja srpska Vlada želi da odloži nove izbore što je moguće duže, u nadi da bi to moglo podstaći međunarodnu zajednicu da odloži rešenje konačnog statusa Kosova. Iz razloga zabrinutosti, da bi odluka o nezavisnosti mogla dovesti SRS na vlast.

Inače, međunarodna zajednica ima dva cilja kada je reč o odnosima sa Srbijom. Prvi se sastoji u jakoj želji da se ojača njena demokratija, uz istovremenu promociju evropskih integracija i prelazak na tržišnu ekonomiju. Drugi deluje pomalo nestvarno, a sastoji se u pridobijanju saglasnosti Srbije za nezavisnost Kosova. Mnogi smatraju da su ova dva cilja nepodudarna - ocenjuje MKG - plašeći se da bi rano priznavanje Kosova moglo da šteti demokratskim političkim snagama u Srbiji

Prema stavu MKG, srpska demokratija je, u suštini, ugrožena od samih demokratski opredeljenih političara. Tako je, Koštunica rehabilitovao Miloševićevsku eru , i kadrovski i u političkom smislu. Njegovo odbijanje da uhapsi Mladića pa i zastoj u pregovorima sa EU govori o njegovim političkim prioritetima. Isto tako, saradnja sa SPS-om i radikalima(za njega) je lakša nego saradnja sa Tadićevom Demokratskom strankom, smatra MKG.

Međunarodna Krizna Grupa smatra da Zapad malo toga može da uradi da sačuva srpsku demokratiju . Koštunica i većina vladajućih partija, kao i oni koji ih podržavaju u SPS i radikalima, čine se da ideološki više streme neliberalnom autoritarizmu, nego zapadnoj liberalnoj demokratiji . To će nastaviti da stvara tenzije ne samo unutar srpske političke scene, već i u okviru EU, dok se Brisel ne suoči sa realnošću političkih elita (unutar Srbije), koje pokazuju malo poleta ili interesa da reformišu mere neophodne za Evropke integracije, stav je MKG.

 

 

 
 
Copyright by NSPM