Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

HRONIKA

Hronika

   

VAŠINGTON VOA 18/10/2006

Slecinger: Ahtisari će do kraja godine ponuditi samo okvirno rešenje i smernice

“Američka pozicija ne predvidja neki specifičan datum za određivanje budućeg statusa Kosovo”, rekao je direktor Odeljenja za istočnoevropske studije u vašingtonskom Centru Vudro Vilson, Martin Slecinger u razgovoru sa Brankom Mikašinovićem.

SLECINGER:  Stav SAD o budućem statusu Kosova još nije u potpunosti definisan, mada se indirektno može zaključiti da se u proteklih godinu dana Vašington sve intenzivnije zalagao za donošenje odluke o statusu, pokazujući sklonost ka nezavisnosti. Američka pozicija ne predviđa neki specifičan datum za određivanje budućeg statusa Kosova, već je to pitanje otvoreno i fleksibilno, ali se sada izražava želja da se status, ako je moguće, reši do kraja ove godine.

GLAS AMERIKE:  Pomenuli ste nezavisnost. Da li je reč o potpunoj ili nekom drugom vidu nezavisnosti Kosova?

SLECINGER: Reč je samo o uslovnoj nezavisnosti. Ne znam nikoga ko o potpunoj nezavisnosti razmišlja, sem možda kosovskih Albanaca. Za proglašenje novog statusa Kosova biće potrebna nova rezolucija Saveta bezbednosti UN, kojom bi se odbacila rezolucija 1244, što bi samo po sebi moglo da bude problematično.

Mada Srbija faktički ne kontroliše Kosove poslednjih 6 do 7 godina, za rešavanje pitanja novog statusa Kosova biće potrebno više meseci pa i godina, jer Kosovo prvo mora da ispuni standarde koje je uspostavio Kaj Eide, što do sada nije učinjeno. Ahtisari će verovatno do kraja godine ponuditi samo okvirno rešenje i smernice.

GLAS AMERIKE:   Da li bi Savet bezbednosti UN mogao da prihvati uslovnu nezavisnost Kosova u svetlu stavova Rusije i Kine?

SLECINGER: Tehnički, to je apsolutno nemoguće. Rusija je veoma zainteresovana za rešenje kosovskog statusa, kojim se ne bi uticalo na njene regione koji teže secesionizmu. Još više od Rusije, Kina izražava veliku rezervisanost u pogledu otcepljenja Kosova od Srbije, zbog Tajvana i Tibeta. Kinezi ne žele da se uspostavi bilo kakav presedan koji bi podstakao ta dva regiona da krenu ka nezavisnosti.

Teza da je Kosovo jedinstveni slučaj takođe nije održiva. Svaki slučaj je jedinstven, ali svi oni imaju istovetnu ili sličnu dinamiku. Rusija i Kina ne žele da se otvori kosovska Pandorina kutija.

GLAS AMERIKE:   Pod pretpostavkom da Kosovo dobije “uslovnu nezavisnost”, kakav bi mogao da bude kasniji razvoj događaja?

SLECINGER: Niko o tome ne govori jer niko ne želi da o tome govori. Čak i u slučaju preliminarnih odluka, kojima bi se, recimo, postavile barijere izmedju Srbije i Kosova, treba da razmislimo kakva su sredstva potrebna za održavanje takvog kosovskog entiteta,  kakve će biti reakcije zemalja u regionu i dugoročne posledice.

Međunarodna zejednica mora da bude spremna da uloži više, a ne manje sredstava u tu pokrajinu. Sada na Kosovu imate 15-16 hiljada međunarodnih vojnika, koji štite srpske enklave.  Ako bi ta pokrajina bila odvojena od Srbije, biće potrebno stacionirati vojnike i na granicama Kosova, da bi se ta pokrajina zaštitila od spoljnih problema koji bi mogli da dođu iz Makedonije i Srbije. Takođe će biti potrebno povećati broj međunarodnih vojnika na samom Kosovu radi bolje zaštite srpskog stanovništva, da bi moglo da živi slobodno, bezbedno i dostojanstveno.

 

 

 
 
Copyright by NSPM