Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

HRONIKA

Hronika februar 2007.

   

 

Dokumenti

Vladin Predlog rezolucije Narodne skupštine Srbije

Predlog rezolucije Narodne skupštine Srbije povodom „Predloga za sveobuhvatno rešenje statusa Kosova” specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN Martija Ahtisarija i nastavka pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije

Polazeći od Ustava Republike Srbije, koji u Preambuli utvrđuje da je „Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja Pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnjim političkim odnosima”.

Polazeći i od člana 8 Ustava Republike Srbije koji konstatuje da je „teritorija Republike Srbije jedinstvena i nedeljiva”, a „granica Republike Srbije nepovrediva”, kao i od člana 182 koji utvrđuje da će se „suštinska autonomija Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija urediti posebnim zakonom koji se donosi po postupku predviđenom za promenu Ustava,

Polazeći istovremeno i od osnovnih načela i normi međunarodnog prava, a posebno Povelje Ujedinjenih nacija i Završnog akta Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji iz Helsinkija (1975) i drugih dokumenata međunarodnih organizacija u kojima se državni suverenitet i teritorijalni integritet određuju kao temelji savremenog međunarodnog poretka,

Podsećajući da je Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1244 (1999), uz garantovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta SR Jugoslavije, odredila položaj Kosova i Metohije kao suštinsku autonomiju unutar SRJ, čiji je Republika Srbija međunarodnopravni sledbenik,

Uvereni da se pitanje budućeg statusa Kosova i Metohije mora rešavati na temelju osnovnih načela i normi međunarodnog prava, a težeći mirnom, sveobuhvatnom i trajnom rešenju putem pregovora.

Imajući u vidu to da je specijalni izaslanik generalnog sekretara UN Marti Ahtisari za budući status Kosova i Metohije predao državnim organima Republike Srbije svoj „Predlog sveobuhvatnog rešenja statusa Kosova”, koji ne uvažava suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju, a istovremeno predlaže da Kosovu i Metohiji bude priznat niz prava i prerogativa koji pripadaju samo suverenim državama,

Potvrđujući još jednom Rezoluciju Narodne skupštine Srbije usvojenu 21. novembra 2005. godine o mandatu za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije, a posebno stav da bi „Narodna skupština Srbije svako nametnuto rešenje budućeg statusa Kosova i Metohije proglasila nelegitimnim, protivpravnim i nevažećim”,

Potvrđujući i Platformu pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova i Metohije od 5. januara 2006. godine, osnovne stavove iznesene u govorima predsednika Srbije Borisa Tadića i predsednika Vlade Republike Srbije Vojislava Koštunice na Bečkim pregovorima 24. jula 2006. godine kao sadržinu dokumenta koje je državni pregovarački tim izložio tokom 2006. godine na pregovorima u Beču (o decentralizaciji vlasti u Pokrajini i osnivanju opština sa srpskom većinom, zaštiti Srpske pravoslavne crkve, njenih crkava i manastira i srpskog kulturnog nasleđa u Pokrajini, ekonomskim i drugim pitanjima),

NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE UTVRĐUJE SLEDEĆE STAVOVE:

Narodna skupština Srbije zaključuje da Predlog specijalnog izaslanika GS UN Martija Ahtisarija krši osnovne principe međunarodnog prava, jer ne uvažava suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju. U ovom predlogu, Kosovu i Metohiji se neosnovano i u suprotnosti sa međunarodnim pravom pridaju atributi suverene države, čime se na protivpravni način polažu temelji za stvaranje nove nezavisne države na teritoriji Srbije.

Narodna skupština stoga odbacuje sve stavove iz Predloga specijalnog izaslanika GS UN kojima se krši suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije kao međunarodno priznate države.

Narodna skupština upozorava da se na ovaj način dovodi u pitanje mogućnost postizanja kompromisnog, sporazumnog rešenja kao osnovnog cilja pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije.

Narodna skupština još jednom ističe da se samo pregovorima pod okriljem Ujedinjenih nacija, bez pritisaka i veštački određenih rokova, može doći do uzajamno prihvatljivog i trajnog rešenja, koje će biti u skladu sa međunarodnim pravom i demokratskim vrednostima ugrađenim u temelje savremenih država i njihovih međusobnih odnosa.

Polazeći od ovog suštinskog opredeljenja, Narodna skupština obnavlja mandat državnom pregovaračkom timu i obavezuje ga da na predstojećim pregovorima u Beču o budućem statusu Kosova i Metohije zastupa prethodnom Rezolucijom Narodne skupštine usvojenu, a ovom Rezolucijom potvrđenu politiku odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, zaštite prava i interesa srpskog naroda i srpske pravoslavne crkve u Pokrajini, kao i očuvanja celokupnog srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji.

Narodna skupština obavezuje državni pregovarački tim da u nastavku pregovora iznese stav Republike Srbije o celini Predloga specijalnog izaslanika GS UN, formulišući, u skladu sa ovom Rezolucijom, svoje konkretne predloge i rešenja, kao i da odmah po povratku sa pregovora podnese izveštaj Narodnoj skupštini, koja će odlučiti o daljem nastavku pregovora.

Zalažući se za kompromisno, sporazumno rešenje budućeg statusa Kosova i Metohije, Narodna skupština ukazuje da bi nametnuta nezavisnost Pokrajine imala nesagledive negativne posledice. Takav ishod bi dalekosežno destabilizovao prilike u regionu, otežao evropsku perspektivu celog Zapadnog Balkana i predstavljao bi izuzetno opasan presedan za rešavanje manjinskih pitanja i teritorijalnih sporova širom Evrope i sveta. Stoga Narodna skupština poziva sve države, međunarodne organizacije i druge međunarodne činioce da se suprotstave ugrožavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije i odbace bilo kakvo nametnuto rešenje budućeg statusa Kosova i Metohije.

[objavljeno: 14.02.2007.]

 

 

 
 
Copyright by NSPM