Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

HRONIKA

Hronika - novembar 2007. - Kosovo i Metohija

 

 

BORIS TADIĆ: HONG KONG MODEL ZA REŠAVANJE STATUSA KOSOVA

BEČ, 5.novembra (Tanjug) - Predsednik Srbije Boris Tadić, na današnim pregovorima u Beču, izdvojio je Hong Kong kao model koji pruža elemente za rešavanje budućeg statusa Kosova i Metohije na način koji bi pogodovao stabilnosti i evropskoj integraciji regiona.

"Želeo bih da izdvojim model Hong Konga. On pruža elemente koje bi trebalo pažljivo proceniti, budući da nude odgovore na izazove sa kojima smo suočeni", rekao je Tadić na zajedničkom sastanku delegacija Beograda i Prištine sa međunarodnom posredničkom trojkom u Beču.

Rešenje za Kosovo, ocenio je on, treba da da odgovor na tri izazova sa globalnim implikacijama. "Prvi je da se zadovolje određene težnje zajednica u pokrajini. Drugi je kako da se očuva suverena državnost u kontekstu međunarodnog pravnog poretka i treća je kako da se doprinese regionalnoj i geostrateškoj stabilnosti".

U slučaju Hong Konga, naveo je Tadić, kao prvo, dogovoren je ustavni okvir po kome različiti delovi imaju pravo da upravljaju sami sobom i sarađuju pod zajedničkim suverenim krovom.

"Paralelno sa tim, nijedna strana nema pravo da preduzima unilateralne akcije u domenu koji se tiče ustavnih pitanja i pitanja suverenosti", rekao je srpski predsednik.

Kao drugo, međunarodno priznate granice nisu izmenjene i ostale su zaštićene kroz saradnju sa međunarodnom zajednicom, dodao je on.

"Treće, razvoj bilo kakvih snaga bezbednosti je jasno ograničen na lokalna ovlašćenja koja se tiču obezbeđivanja reda i poštovanja zakona", naveo je srpski predsednik i zaključio da su ovi uslovi u velikoj meri u skladu sa predlogom Beograda o tome kako da se rešava budući status Kosova.

Osvrćući se na 14 principijelnih zaključaka posredničke trojke o dosadašnjim pregovorima, Tadić je skrenuo pažnju na elemente koji, kako je rekao, "traže dodatno razjašnjenje i na one na koji se mogu dalje razrađivati".

Što se tiče prvog zaključka, "Rezolucija 1244 mora ostati najviši vrhovni instrument koji obezbeđuje pravni okvir za nastavak našeg rada. To mora da bude kristalno jasno", istakao je Tadić.

Drugi zaključak tiče se opasnosti od unilateralnih akcija.

"Sve tri strane (Beograd, Priština i međunarodna zajednica) moraju biti obavezane da se uzdrže od bilo kakve unilateralne akcije. Pregovori u dobroj veri ne mogu se održati u prisustvu pretnji od unilateralizma", rekao je predsednik Srbije.

"Takođe, što se tiče petog i šestog zaključka, treba da bude jasno da će priroda uprave na Kosovu i prisustvo srpskih vlasti na Kosovu biti u skladu sa budućim sporazumom o statusu", naglasio je Tadić.

Prema njegovim rečima, rešavanje budućeg statusa Kosova ne može se izvući iz regionalnog konteksta.

"Region prolazi kroz delikatnu fazu udaljavajući se od svoje nesretne prošlosti i čekajući u predvorju nove budućnosti. Ta budućnost je Evropska unija", naglasio je Tadić.

Zbog toga, dodao je on, pregovori moraju biti uokvireni oko jednog suštinskog pitanja, a to je kako da se ubrza napredak ka Evropi, koja "obezbeđuje, kroz princip subsidijarnosti, rešenje tenzija između pitanja zajednica i suvereniteta".

Srbija, rekao je Tadić, želi da olakša svim svojim građanim put u EU. S obzirom na ekonomski napredak Srbije, u interesu je svih gradjana da se zadrže bliske veze sa Kosovom, a na političkim liderima Kosova je da tu mogućnost iskoriste na dobrobit svojih građana.

Tadić je istakao da je jedan od preduslova za to da Priština učini ono što do sada nije činila, a to je da unapređuje i štiti prava kosovskih Srba koji su još u pokrajini i ohrabri one koji su raseljeni da se vrate.

"Propust Prištine da iskoristi proteklih osam godina kako bi obezbedila bolje uslove za nealbansko stanovništvo na Kosovu, učinio je apsurdnim zahteve kosovskih Albanaca za bilo kakvim suverenim statusom", naglasio je Tadić.

Predsednik Srbije je takođe ocenio da je u interesu čitavog regiona i Srbije da Kosovo bude sposobno da autonomno učestvuje u međunarodnim finansijskim institucijama.

On je naglasio da Beograd želi zdravu ekonomiju na Kosovu, prosperitet koji će biti postignut transparentnošću i vladavinom prava u pokrajini.

Budući ekonomski rast Kosova teško je zamisliti bez aktivne saradnje Srbije, istakao je Tadić i izrazio iznenađenje što se kosovsko političko rukovodstvo nije ranije obratilo Beogradu kako bi razmotrili pitanja koja su od vitalnog značaja za ekonomski razvoj Kosova.

"Ne možemo sebi da dozvolimo da naši građani budu taoci kratkovide politike", dodao je srpski predsednik, izražavajući uverenje da bi u odgovarajućim uslovima i srpski investitori pozdravili mogućnost da učestvuju u unaprednjenju privrede Kosova.

"Imajući to u vidu, verujem da je važno da se preostala pitanja duga i privatizacije reše putem odgovarajućih kanala", rekao je on.

Ekonomska stvarnosti nalaže da zdrav razum treba da prevlada za dobrobit stanovnika Kosova. Regionalna realnost nalaže da određivanje statusa Kosova za svoj osnovni cilj treba da ima prelaz na budućnost u Evropskoj niji. Geopolitička realnost diktira da tražimo kompromise zahvaljujući kojima će biti brzo konsolidovan mir u pokrajini, istakao je on.

Tadić je ukazao da rešenje za Kosovo mora da uključi zaštitu srpskog verskog nasleđa na Kosovu.

"Naši razgovori moraju rezultirati jasnim garancijama specijalnog statusa manastira" rekao je Tadić, napominjući da nije zadovoljan "prilično tehničkim i neinventivnim sugestijama" koje su iznete tokom meseci koji su prethodili pregovorima.

"Na kraju, podrazumeva se da očekujemo da međunarodna zajednica zadrži civilno i vojno prisustvo na Kosovu kada bude određen budući status i kada ga potvrdi Savet bezbednosti UN", naglasio je srpski predsednik.

"Predstoji nam delikatna faza. Verujem da postoji prostor za dalje pregovore", rekao je Tadić.

 

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM