Home
Komentari
Debate
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
Prikazi
Linkovi
   
 

PROŠLI BROJEVI

Rezimei članaka iz broja NSPM sa temom Izbori

   

(English - Abstracts)

Milan Jovanovic

POLITICKE POSLEDICE IZBORNOG PRAVA

Sažetak: Autor analizira izborne sisteme kao pravilo odlucivanja i pravilo predstavljanja, ukazujuci na probleme klasifikacije razlicitih varijanti vecinskog i proporcionalnog izbornog sistema. Izbornu jedinicu, izborni prag, nacin glasanja i formula transponovanja glasova u mandate - autor potencira kao elemente izbornog sistema koji imaju najveci uticaj na politicke posledice izbornog sistema, na strancki sistem, parlament, vladu, itd. Interpretacijom izbornog determinizma Diveržea, Rea, Lijpharta, Sartorija i Nolena ukazije se na teorijsku i empirijsku argumentaciju konsekvenci razlicitih izbornih sistema, njihovih prednosti i nedostataka. Jednostavnost, participacija, agregacija i efektivnost, reprezentacija i legitimitet - kriterijumi su vrednovanja ocekivanih i realnih konsekvenci izbornog sistema kojima autor poredi razlicite vrste izbornih modela, ukazujuci da su izborne reforme parcijalne, stranacki motivisane, bez jasnih ciljeva, što cesto rezultira kombinovanjem protivrecnih elemenata koji proizvode suprotne efekte od željenih.
Kljucne reci: izborni sistemi, izborna jedinica, izborni prag, transponovanje glasova u mandate, politicke posledice izbornog prava, izborne reforme

Aleksandra Sajc Antonic
IZBORNI APSTINENTI SU PROTIV FASADNE DEMOKRATIJE
Prilozi za razumevanje izbora u Srbiji

Sažetak: Tragajuci za realnijim pojmovno-metodskim okvirom za istraživanje izbornog ponašanja u post-komunistickim zemljama, u tekstu govorim pre svega o biracima u Srbiji, i devedesetim godinama minulog veka. Uoceni kontinuitet, kako u pogledu konceptualizacije glasa, tako i potiskivanja izbornih apstinenata u istraživanjima i literaturi, može da vodi do iskrivljene predstave o birackom telu kao celini, pa i do pogrešnih procena njegove zrelosti za demokratiju. Stoga raste znacaj šireg poimanja glasa (osim kao izraza podrške najboljoj stranci), i cešceg ukljucivanja apstinenata u analize (i kad nisu neposredni predmet istraživanja). Tada bi moglo da se realnije i preciznije izucava kako prošlo tako i, što je možda još znacajnije, buduce ponašanje biraca u Srbiji, pa i da se dublje razumeju rezultati izbora sa kraja 2003. godine. Pri tome, postojanost demokratije zavisice neumitno ne samo od biraca nego i od stranaka.
Kljucne reci: apstinenti, biracko telo kao celina, demokratija, stranke


Milan Jovanovic
IZBORNE REFORME - SLUCAJ SRBIJA

Sažetak: Srbija je u jednoj deceniji primenila gotovo sve najrasprostranjenije varijante izbornih sistema. Samo dva izborna ciklusa za centralno predstavnicko telo održana su po istom izbornom sistemu. Posledice izbornog prava po stranacki sistem, funkcionisanje parlamenta i vladu nisu bile u skladu sa ocekivanjima stranaka, a reforme izbornog sistema bile su okosnica stranackih konflikata u poslednjoj deceniji. Nijedan izborni sistem nije ispunio više od dve funkcije od onih koje se od njega ocekuju: jednostavnost, participaciju, agregaciju i efektivnost, reprezentaciju i legitimnost. Sve izborne reforme bile su pod snažnim pritiskom stranackih interesa. Sada se, pored potrebe za celovitom reformom svih elemenata izbornog prava, pažnja fokusira samo na evidenciju biraca, visinu izbornog praga i testiranje javnosti za prihvatanje neke varijante kombinovanog vecinsko-proporcinalnog modela. Autor iznosi predloge za izradu evidencije biraca; ukazuje na probleme koje po fragmentaciju stranackog sistema može imati smanjivanje izbornog praga i iznosi predloge za smanjivanje "ucenjivackog" potencijala malih stranaka; upozorava na posledice koje može proizvesti uvo|enje rovovskog izbornog modela.
Kljucne reci: izborni sistem, politicke posledice izbornog prava, izborna reforma, evidencija biraca, izborni prag


Mario Brudar
IZBORI NA KOSOVU 1990 - 2000.

Sažetak: Izbori na Kosovu i Metohiji u ovom periodu imaju, smatra autor, cetiri karakteristike: bojkot Albanaca, podrška srpskog stanovništva Miloševicu i socijalistima, partijska nezainteresovanost i neorganizovanost opozicije za Kosovo i izborna kra|a socijalista. Navedene karakteristike omogucile su socijalistima da Kosovo i Metohija deset godina bude njihov rezervoar glasova iz koga su zahvatali prema potrebama i tako ostajali na vlasti. Autor u kratkim crtama, objašnjava razloge za svaku od karakteristika, a preko sažetih opisa i analize izbora od 1990. do 2000. godine ukazuje na primere izbornih kra|a na Kosovu koje su svojim razmerama dovele u pitanje regularnost svih izbora održanih u Miloševicevoj Srbiji.
Kljucne reci: izbori, socijalisti, kra|a, manipulacija, Miloševic, Srbi, opozicija


Dragana Antonijevic
POLITICKI SIMBOLI U PREDIZBORNOJ
KAMPANJI VOJISLAVA KOŠTUNICE

Sažetak: U ovom radu razmotrice se uloga i znacenje nekih simbolickih i tradicijskih elementa koji su bili prisutni u govoru i ponašanju g. Vojislava Koštunice tokom predizborne kampanje, na jesen 2000. godine. Politicki simboli proisticali su iz najmanje dve ravni: iz odabranog korpusa istorijske, narodne i demokratske tradicije srpskog društva, zapostavljene tokom druge polovine 20. veka i na ciju je obnovu pozivao g. Koštunica; i s druge strane, na dimenziju transcedentnog kao oslonca u uspostavljanju legitimiteta vlasti.
Kljucne reci: predizborna kampanja, politicki legitimitet, politicki ritual, politicki simboli, istorijska, nacionalna i demokratska tradicija, transcedentna referencija u politickom cinu


Džeb I. Adams
SRPSKA TRANZICIJA KROZ PRIZMU PREDSEDNICKIH IZBORA 2002. - 2003.

Sažetak: Cilj ovog rada je da razmotri razloge zbog kojih Srbija u više navrata nije uspela da izabere predsednika, a zatim i da pokuša da proceni da li ta nemogucnost, kao što se to na Zapadu ocenjuje, nužno vodi u demokratsku stagnaciju. U prvom delu bavimo se politickim nasle|em Srbije, nastojeci da ustanovimo ima li Srbija demokratsku tradiciju. Drugi aspekt ovog rada tice se srpske politicke kulture. Stoga cemo u ovom delu utvrditi da li savremenu srpsku politicku kulturu odlikuje istorijom uslovljeni autoritarni konformizam, ili je pak krasi racionalnost u donošenju odluka. U poslednjem delu rada, fokus ce biti pomeren na period rašcaravanja (disenchantment/Entzauberung). Pojam rašcaravanja najbolje se može opisati kao socijalni pad nakon prvobitne euforije - u ovom slucaju, nakon uklanjanja bivšeg predsednika Slobodana Miloševica i dolaska na vlast nove prodemokratske vlade - što je i osnovni razlog zbog kojeg srpsko biracko telo tokom 2002. - 2003. godine nije moglo da izabere predsednika.
Kljucne reci: izbori, tranzicija, politicka kultura, rašcaravanje

Đorde Vukadinovic
Decembar 2003: Alternativno prolece srpske demokratije


Sažetak: U ovom clanku autor analizira rezultate parlamentarnih izbora iz decembra 2003. i okolnosti koje su dovele do formiranja vlade Vojislava Koštunice. Autorova je teza da je ishod decembarskih parlamentarnih izbora u suštini odlucen tokom serije neuspešnih predsednickih izbora, zakljucno sa onim novembarskim, na kojima je radikal Tomislav Nikolic porazio kandidata DOS-a, Dragoquba Micunovica. Takode, konstatuje se da su ovi parlamentarni izbori bili prvi zaista slobodni, demokratski i fer izbori koje je Srbija imala, što je, uz okoncanje vladavine DOS-a, i njihova najznacajnija, nezasluženo zanemarena karakteristika. Najzad, autor zakqucuje da je, uprkos relativno lošem izbornom rezultatu, kao i rasprostrawenoj neverici u pogledu njegovih liderskih sposobnosti, Vojislav Koštunica veoma efektno uspeo da razreši postizbornu politicku krizu i tako za sebe i svoju stranku obezbedi novi politicki pocetak.
Kljucne reci: Srbija, izbori, parlament, vlada, demokratski blok, DOS, SRS, DSS, Koštunica


Slobodan Antonic
SRBIJA MEĐU IZBORIMA:
OD SKUPŠTINSKIH IZBORA 2003.
DO PREDSEDNICKIH IZBORA 2004.

Sažetak: Rad objašnjava politicki razvoj doga|aja u Srbiji između skupštinskih izbora 2003. i predsednickih izbora 2004. godine. Dva kljucna doga|aja u kojima se prepoznaje strateško ponašanje glavnih politickih aktera u Srbiji jesu: 1. obrazovanje koalicione vlade, nakon skupštinskih izbora 2003, i 2. stvaranje politickih koalicija uoci predsednickih izbora 2004. Ponašanje aktera i biraca objašnjava se postojanjem triju glavnih linija rascepa u politickom tlu Srbije. Dve dublje linije rascepa nazvane su "Đinđicevom linijom" (na levici) i "Miloševicevom linijom" (na desnici), dok je ona plica linija razdvajanja (u centru) nazvana "Koštunicinom osom". Opšti zakljucak je da ce ovi rasedi verovatno i ubuduce suštinski odre|ivati ponašanje politickih aktera u Srbiji.
Kljucne reci: izborne koalicije, posleizborne koalicije, rascepi


Branko Radun
PREDSEDNICKI IZBORI 2004.
Kako je Srbija dobila prvog "postpolitickog" predsednika

Sažetak: U ovom tekstu razmatra se politicki uspon i pobeda na predsednickim izborima Borisa Tadica. Pretresaaju se razliciti aspekti njegove "formule uspeha": zadobijanje podrške mocnih i uticajnih, vešta predizborna strategija i pozitivna medijska slika u javnosti. Analizira se pojava Borisa Tadica kao novi trend na domacoj politickoj sceni, kao pobeda politickog marketinga, ali i kao ulazak postpolitike i postmoderne politike u Srbiju. Predmet analize je i odnos Tadiceve kampanje prema kampanjama politickih protivnika, kao i "istorijski" TV duel sa Tomislavom Nikolicem .
Kljucne reci: Boris Tadic, Demokratska stranka, strategija, marketing, postpolitika


Aleksandra Kostic
PREDSEDNICKI IZBORI U SRBIJI 2004: JEDAN FENOMENOLOŠKI PRIKAZ

Sažetak: Autor u prvom delu rada analizira neke aspekte predizbornog nastupa glavnih predsednickih kandidata pre prvog izbornog kruga. U drugom delu se socio-politicka situacija u Srbiji analizira preko paralelnog prikaza nacina na koji su vodeci predsednicki kandidati razumevali i predstavljali neke od kljucnih politickih tema (Evropa, istorija, funkcija predsednika) tokom predizborne kampanje 2004. godine.

Kljucne reci: kandidati, Tadic, Nikolic, Maršicanin, Karic, predsednik, istorija, Evropa


--------------------------------------------------------------------------------------------

Zoran Stokic
POLOŽAJ INTERNO RASELJENIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE

Sažetak: Padom starog, socijalistickog društvenog poretka u Srbiji i Crnoj Gori došlo je do napuštanja starog sistema socijalne zaštite, što je u uslovima dugotrajne ekonomske krize, pracene visokom stopom nezaposlenosti, imalo za posledicu to da je veliki deo stanovništva Srbije i Crne Gore ostao bez osnovnih sredstava za život i prinu|en da se oslanja na strategije preživljavanja. Nakon promene režima u Beogradu 2000. godine, nade ugroženog dela stanovništva da ce putem ekonomskih reformi doci do znacajnog poboljšanja njihovog materijalnog položaja u velikoj meri su izneverene. Kako je danas svima postalo jasno da je sprovo|enje adekvatne socijalne politike preduslov uspešnog sprovo|enja društvenih reformi, u ovom tekstu se na primeru položaja i statusa interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije (kao najugroženijem sloju stanovništva Srbije i Crne Gore), pokušalo pokazati da, na netacnoj definiciji položaja u kome se nalaze ugroženi slojevi stanovništva, nije moguce planirati i sprovoditi adekvatnu socijalnu politiku.
Kljucne reci: interno raseljena lica, granica siromaštva, strategije preživljavanja, pravo na povratak, solidarnost

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bojan Dimitrijevic
SRBIJA IZMEĐU EVROPSKE DEMOKRATIJE I BALKANSKOG SINDROMA

Sažetak: Tri godine nakon obaranja Miloševicevog režima, Srbija se nalazi u opasnosti da ozbiljno oboli od "balkanskog sindroma". NJega odlikuju slaba demokratija i neuspele privredne reforme. U ovom radu opisuje se stanje u kome se nalaze privreda i društvo Srbije. Srbija je na ivici da upadne u zacarani krug, u kome slabe institucije dovode do neuspeha reformi, a ove dovode do daljeg slabljenja institucija. Autor se zalaže za izlazak iz tog zatvorenog kruga, a on je moguc jedino raspisivanjem prevremenih izbora i postizanjem nacionalnog konsensusa o strateškim politickim i ekonomskim ciljevima. Taj konsenzus doveo bi do izgradnje cvrstih institucija demokratije, daljeg sprovo|enja reformi privrede i punopravnog clanostva u Evropskoj uniji.
Kljucne reci: tranzicija, reforme, makroekonomija


Mile Savic
INTELEKTUALAC I GLOBALNA POLITIKA
O realnosti Gidensove kosmopolitske utopije
u svetlu Blerovog "trezvenog pragmatizma"

Sažetak: Osnovni predmet ovog rada jeste angažman intelektualca u politici, koji autor razmatra na primeru Gidensove uloge savetnika T. Blera. Autor rekonstruiše vezu izme|u društvene teorije (Gidens) i relane politike (Bler) prvenstveno preko analize problema globalizacije. Angažman intelektualca u politici, smatra autor, ne razlikuje se od bilo cijeg drugog politickog angažmana, tako da se i politika intelektualnog diskursa uvek svodi na realnu politiku. Stoga ni Gidensov primer intelektualca-savetnika ne pokazuje u kojoj meri je politika potcinjena autonomnim saznajnim i moralnim imperativima, nego više to u kojoj meri su saznajna kompetencija i moralni nazori podvrgnuti imperativima realne politike.
Kljucne reci: intelektualac-savetnik, realna politika, realna utopija, "trezveni pragmatizam", kosmopolitska demokratija

 
     
     
 
Copyright by NSPM