Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

IZDANJA

Knjiga Slobodana Antonića Gutanje žaba u ediciji "Politički život"

   

 

Slobodan Antonić

Reč čitaocu

U ovoj knjizi sabrani su ogledi, članci i rasprave , nastali između 2001 . i 200 5 . godine. Naslov knjige dat je po čuvenoj rečenici Zorana Đinđić a, izgovorenoj u Pragu, u predavanju na temu - koji je model tranzicije izabrala srpska elita. Ta rečenica glasi: "Ako moraš da progutaš žabu, onda progutaj žabu, ako moraš da progutaš više žaba, onda prvo progutaj onu najveću" ( Na cional , 10-11. avgust 2002 , str. 7) .

I zbilja, srpska tranzicija do sada uglavnom se svodila na gutanje žaba. Štaviše, nije izvesno ni da su Srbi do sada odradili makar gutanje onih najvećih. Gutanje će se verovatno nastaviti i dalje. A nama ostaje da se nadamo da makar naša deca neće morati da gutaju isto što i mi.

Ogledi , članci i rasprave sabrani u ovoj knjizi nalaze se u obliku u kome su oni svojevremeno na stali . Nisu vršene nikakve naknadne popravke ili dopune. Ukoliko su dati tekstovi ovde mestimično opsežniji nego u objavljenom obliku, to je samo zato što je uredništvo listova u kome su izašli vršilo izvesna skraćivanja. U tom smislu se može smatarati da je oblik u kome se ova štiva sada objavljuju njihov puni i izvorni izgled.

Sve ličnosti pomenute u predgovoru moj ih prethodn ih knjig a zaslužuju zahvalnost i ovoga puta. Posebno ovde pominjem svoga prijatelja Đorđa Vukadinovića. On mi je dao odlučujući podsticaj da se, ozlojeđen dosokratijom i njenim intelektualnim apologetama i trabantima, ne povučem iz javnog života. Takođe je zaslužan što je ova knjiga, za koju je mislio da može zanimati čitaoce i da može uticati na sazrevanje intelektualne svesti u Srbiji, uopšte i nastala. Na kraju bi trebalo napomenuti i to da je pisanje većine ogled a iz ove knjige bilo omogućeno piščevim rad om na projektu "Transformacijske strategije društvenih grupa u Srbiji" (rukovodilac Anđelka Milić , Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu ). Rad na ovom projektu mi je bio od ne male korisi za bliže upoznvanje sa većinom problema srpske tranzicije .

Naravno da ova knjiga ne predstavlja nikakav celoviti pogled na tranziciju u Srbiji. Ali, makar i u fragmentima, slika koju ona daje možda je življi, a onda i istinitiji portret srpske tranzicije od nekih drugih, akademski daleko savršenije izvedenih radova. U tom smislu, ova knjiga može biti korisna i zanimljiva ne samo dašanjim, već i budućim istraživačima srpske stvarnosti.

U Beogradu, Slobodan Antonić

novembra 2005. godine santonic @ Eunet . yu

Sadržaj

Reč čitaocu .....................................................................................................3

Četiri boljke srpske demokratije.....................................................4

Sve naše afere .................................................................................12

Svet «Infotopa»i predsednički izbori ..........................................18

Zašto nam je oduzeta sloboda...........................................................26

Vanredno stanje i posle njega ............................................................28

Don Žuan i Džonson ..........................................................................34

Frojdovske omaške srpske demokratije...........................................36

Predsednički izbori - kobna greška DOS-a....................................38

Četiri razloga zašto je Mićunović izgubio izbore........................40

Varvari pred vratima .....................................................................42

Radikali i «slabi» Koštunica.........................................................46

DSS u raljama života ......................................................................49

Kohabitacija (1) ...............................................................................54

Kohabitacija (2) ...............................................................................57

Baroni razbojnici.............................................................................61

Uspon gospodina Karića....................................................................63

Mesto Karića u srpskoj demokratiji................................................65

Karić i socijalizam........................................................................67

Misionarska inteligencija u današnjoj Srbiji..............................69

Srpski Sen-Žist i petooktobarski montanjari ..............................87

Zašto ih posmatram ........................................................................92

Beleška o piscu........................................................................................97

 

 

 
     
     
 
Copyright by NSPM