Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Debata

Hronika

Linkovi

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 

Posebno izdanje 3 (2002)

 CONTENTS

ETNIČKI STEREOTIPI

 

Uvodnik .................................................................................................... 3

 

Predrag Marković

"CIVILIZACIJA" PROTIV "VARVARSTVA" – PRILOG TEORIJI ZAJEDNIČKOG POREKLA ETNIČKIH STEREOTIPA .................................................. 5

 

Dragan Popadić, Mikloš Biro

AUTOSTEREOTIPI I HETEROSTEREOTIPI SRBA U SRBIJI ........ 33

 

Mikloš Biro

SRPSKI ETNOCENTRIZAM PRE I POSLE 5. OKTOBRA ………... 57

 

Olivera Milosavljević

NACIONALNI STEREOTIPI U ISTORIJSKOJ PERSPEKTIVI ........ 65

 

Olivera Milosavljević

"POTURICA GORI OD TURČINA"..................................................... 87

 

Miloš Antonović

PREDRASUDE PREMA ALBANCIMA

U POZNOM SREDNJEM VEKU ......................................................... 107

 

Ljiljana Gavrilović

KIR JANJA – STVARNOST ILI STEREOTIP O CINCARIMA? ... 117

 

Jan Henkok

BORBA ZA IDENTITET ROMA ....................................................... 125

 

"BALKANSKI KASAPI" (IZBOR STEREOTIPA O SRBIMA) .... 137

 

Predrag Čudić

NAŠA PESMA…………………………………………….................. 147

 

Dušan Kecmanović

ZARAZA NA PUTU KA KOLEKTIVNOM LUDILU .................... 149

 

Beleške o autorima.............................................................................. 161

 

Contents................................................................................................. 163

Copyright by NSPM