Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

IZDANJA

Posebna izdanja NSPM - Crkva i država

   

 

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

Posebno izdanje 1/2007

CRKVA I DRŽAVA

SADRŽAJ

Đorđe Vukadinović, Slobodan Antonić

UVOD ............................................................................................................................. I

Milan Radulović

ODNOSI DRŽAVE I VERSKIH ZAJEDNICA U SRBIJI

U DRUGOJ POLOVINI 20. VEKA ............................................................................. 1

Srđan Barišić

ULOGA DRŽAVE U ZAŠTITI RELIGIJSKIH SLOBODA .......................................11

Gordana Živković

CRKVA I DRŽAVA – KA USPOSTAVLJANJU DEMOKRATSKOG KONCEPTA ODNOSA ................. 23

Aleksandar Đakovac

CRKVA, DRŽAVA I POLITIKA ................................................................................. 35

Bojan Jovanović

SVETOVNA I DUHOVNA VLAST ........................................................................... 43

Branko Radun

CRKVA IZMEĐU SCILE I HARIBDE ...................................................................... 51

Slobodan G. Marković

KLERIKALIZAM U SRBIJI: PRIVID ILI STVARNOST? ....................................... 63

Dragoljub Đorđević

SOCIOLOGIJA PRAVOSLAVLJA I SOCIJALNO UČENJE SPC ............................ 77

Vladimir Vukašinović

INTELIGENCIJA I SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA .......................................... 89

Slobodan G. Marković

ULOGA SPC U SRBIJI U RAZDOBLJU

POLITIČKOG PLURALIZMA: 1990-2006 ............................................................... 95

Vladan Kutlešić

RELIGIJA I VERSKE ZAJEDNICE U PROGRAMIMA

PARLAMENTARNIH POLITIČKIH PARTIJA ....................................................... 107

Branko Radun

O IDEOLOGIJI SVETOG SAVE ...............................................................................115

Vladimir Dimitrijević

„A ŠTA SRBI PARTIJAŠI MISLE?“

– VLADIKA NIKOLAJ I POLITIČKE PARTIJE ..................................................... 127

Miroslav Keveždi

CRKVA I POLITIKA U MULTINACIONALNOM DRUŠTVU ............................. 141

Dragan Todorović

SPC I ROMI: NEKOLIKO OTVORENIH PITANJA ............................................... 149

Oliver Potežica

ODNOSI ISLAMA PREMA DRUGIM RELIGIJAMA ........................................... 157

Živica Tucić

UKRAJINA – MEĐUPRAVOSLAVNI

I MEĐUHRIŠĆANSKI KAMEN SPOTICANJA ..................................................... 165

Pantelis Kalaicidis

ISKUŠNJE JUDINO - CRKVA, NACIJA I IDENTITET: OD ISTORIJE

BOŽANSKOG UREĐENJA DO ISTORIJE NACIONALNOG PREPORODA ...... 177

DOSIJE: ZAKON O CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ........................... 193

CONTENT .............................................................................................................. 207

 

 
     
     
 
Copyright by NSPM