Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Debata

Hronika

Linkovi

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 ISSN 1450-7382

Posebno izdanje 2 (2002)- Polni stereotipi

Ostala posebna izdanja

Sadrzaj                 Contents

Uvodnik ..................................................................................... 3

Isidora Jaric: Rodni stereotipi ...................................................... 5

Marina Blagojevic: Mizoginija kontekstualna i/ili univerzalna?........ 21

Maja Kandido-Jaksic: Socijalno-psiholoski

 i politicki kontekst polnih stereotipa ............................................ 39

Maja Kandido-Jaksic: Polni stereotipi i homoseksualnost ............ 63

Zarko Trebjesanin: Stereotip o zeni u srpskoj kulturi ................... 91

Lazar Nikolic: Metamorfoze muskih i zanskih

stereotipa na filmu ...................................................................... 107

Aleksandra Kostic: Zene, muskarci, reklame i - diva ................... 127

Beleske o autorima .................................................................. 147

Contents .................................................................................. 149

Copyright by NSPM