Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija

 

 

Tekst "Ustava Kosova"

Preambula

Mi, građani Kosova,

Odlučni u stvaranju slobodnog, demokratskog i dobronamernog Kosova, koje će biti domovina svih svojih građana;

Založeni za uspostavljanje države slobodnih građana, koja će garantovati prava, slobode i jednakost svih građana pred zakonom;

Založeni za stvaranje države Kosovo, koja će biti država ekonomskog napredka i socijalnog blagostanja;

Uvereni u to da će Kosovo doprineti stabilnosti u regionu i celoj Evropi, uspostavljajući prijateljske odnose i dobru saradnju sa svim susednim državama;

Uvereni da će država Kosovo bidi ugledan član porodice miroljubivih zemalja sveta;

Sa ciljem da će se država Kosovo uključiti u procese evroatlantske integracije;

Svečano usvajamo Ustav Republike Kosovo.

"Ustav Republike Kosovo" (pdf)

"Constitution of the Republic of Kosovo" (pdf)

 

 
 
Copyright by NSPM