Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija - prenosimo Kuvendi (Tirana)

   

 

Gafur Adilji

ALBANSKI NACIONALNI POKRET, USPONI I PADOVI

STOGODIŠNJICA PRIZRENSKE LIGE

10. juna 1978. godine na svim albanskim prostorima, kako u Tirani tako i u Prizrenu, obeležena je stogodišnjica Prizrenske lige. Do tog vremena, od 1974. godine, putem "sporazuma o kulturnoj razmeni" izmedju bivše Socijalističke Narodne Republike Albanije i bivše Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosovo, čemu je veliki doprinos dao rodoljub i intelektualac Uksin Hoti, na Kosovo su dolazile grupe glumaca, pevača i sportista iz Tirane.

Period od 1974. kada je Kosovo dobilo status autonomne pokrajine, bez obzira na demonstracije novembra 1968. godine, kada je narod tražio status republike pa do 1981. godine, kada su takođe održane opštenarodne demonstracije (demonstracije su počele 11. marta i trajale do 26. marta i kasnije, 1. i 2. aprila 1981. godine), i kada je, između ostalog, i ovaj Sporazum jugoslovenska strana jednostrano raskinula, na Kosovu su delovali glumci, sportisti i uvaženi profesori ali više od svega nacionalna literatura koja je u to vreme štampana i objavljivana u Tirani.

Čitav taj period (1974-81) predstavljao je rat između dva koncepta:

1. Jugoslovenski koncept za obezvređivanje "bratstva i jedinstva" koji je podrazumevao asimilaciju kosovskih Albanaca i svih albanskih prostora pod bivšom Jugoslavijom.


2. Koncept albanskog nacionalnog preporoda koji je u početku predstavljala Tirana a kasnije, posle stvaranja tajnih grupa i organizacija, i albanski Nacionalni pokret.

U nastavku drugog koncepta, na Kosovu i drugim albanskim prostorima pod bivšom Jugoslavijom, stvorene su tajne grupe i organizacije kao što su:

1) Narodnooslobodilački pokret Kosova i albanskih prostora u Jugoslaviji (LKCKVSJ), kao nastavak revolucionarnog pokreta za ujedinjenje Albanaca (LRBS) koji je osnovao Adem Demaci sa svojim prijateljima. Nesto kasnije, 1982. godine, shvaćeno je da ovaj pokret predstavlja Jusuf Grvala koji je u to vreme izdavao novine "Glasnik slobode" i "Glas Kosova".

2) Marksističko-lenjinistička organizacija Kosova (OMLK) kao nastavak revolucionarne grupe Kosova (GRK) osnovane 1974. godine od strane Kadri Osmanija i njegovih prijatelja, a koju je kasnije (1982. godine) predstavljao Kadri Zeka koji je u to vreme izdavao list "Sloboda".

3) Crveni narodni front (FKP) koji je predstavljao Ibrahim Keljmendi, i

4) Marksističko-lenjinistička partija albanskih komunista (PKLMS) koju je predstavljao Avdulah Prapastica. 

PROLEĆE CRVENIH CVETOVA, DEMONSTRACIJE MART-APRIL 1981. GODINE

Bez obzira na to što su demonstracije iz aprila-maja 1981. godine bile neorganizovane, niti ih je organizovala nekakva grupa ili organizacija albanskog Nacionalnog pokreta, bile su to opštenarodne demonstracije, spontane i samoorganizovane od strane herojske albanske omladine koja je pripadala svim navedenim tajnim grupama i organizacijama albanskog Nacionalnog pokreta koje su tokom čitavih demonstracija, kako na Kosovu tako i u dijaspori, dale svoj maksimalni doprinos njihovoj masovnosti i uspehu.

Tokom čitavog trajanja ovih demonstracije (od 11. do 26. marta, i 1. i 2. aprila 1981. godine) i bez obzira na to što se grupe i organizacije do tada nisu međusobno poznavale, upravo to vreme je kasnije dovelo do razgovora njihovih lidera o ujedinjenju i konsolidaciji u jedinstveni, rodoljubivi albanski pokret. Kao rezultat toga došlo je do ujedinjenja u jedinstvenu albansku nacionalnu snagu pod imenom Nacionalni pokret za Socijalističku Republiku Kosovo (LPRSK), u koju su se ujedinili LKCKVSJ koju je predstavljao Jusuf Grvala, OMLK koju je predstavljao Kadri Zeka, FKP - Ibrahim Keljmendi i PKLMS Avdula Prapastice.


17. JANUAR 1982.


Otprilike dve nedelje pre ovog kobnog datuma, oženio se Kadri Zeka koji je napravio za to vreme modernu svadbu, svadbu na koju je pozvao svoje prijatelje i drugove, među kojima i Jusufa Grvalu. Septembra 1981. godine u Švajcarsku je otišao i Fazli Veljiu, jedan od kasnijih eksponenata kosovskog Nacionalnog pokreta (LPK), koji je u leto 1981. godine, odmah posle martovsko-aprilskih demonstracija, izbačen sa mesta profesora albanskog jezika i književnosti iz Gimnazije u Krcovi. I Fazli Veljiu je, zajedno sa bliskim saradnikom Kadri Zeke, Ismailjom Abdijem iz Krcove, prisustvovao svadbi Kadri Zeke.

Odmah posle ubistva braće Grvala i Kadri Zeke od strane jugoslovenske UDB-e, iz prištinskog zatvora uspeo je da pobegne Džafer Satri, politički osuđenik osuđen na 10 godina zatvora još 1978. godine zbog članstva u revolucionarnoj grupi Kosovo (GRK), koja je na Kosovu 1974. godine uspela da pokrene list "Glas Kosova".

Posle martovsko-aprilskih demonstracija 1981. godine sa Kosova u Tursku pobegao je i Avdulah Prapastica sa svoja dva sestrića, Fatonom Topalijem i Osmanom Osmanijem. Avdula, bivši oficir UDB-e u Prištini, u to vreme je bio vođa PKMLS-a. Istovremeno, u Turskoj je živeo i radio Sabri Novosela, stari član pokreta Adema Demaćija a kasnije i pokreta Jusufa Grvale, kao i saradnik poznatog rodoljuba Metusa Krasnićija, starog člana tajnih grupa i organizacija nastalih posle Drugog svetskog rata.

UJEDINJENJE TAJNIH GRUPA I ORGANIZACIJA I KASNIJI RASPAD RODOLJUBIVOG POKRETA!

Posle ubistva Jusufa i Bardosa Grvale i Kadri Zeke (17.januar 1982.), u proleće 1982. godine postignuto je ujedinjenje tajnih grupa i organizacija: LKCKVSJ (Sabri Novosela), OMLK (Džafer Satri), FKP (Ibrahim Keljmendi) i PKMLS (Avdula Prapastica). Istovremeno je utemeljen i nacionalni pokret za Republiku Kosovo (LPRK) što je vrlo brzo za posledicu imalo odlazak PKLMS-a, koji je povremeno izdavao novine "Radnik" a koji se nešto kasnije podelio na LPRK sa novinama "Glas Kosova u Švedskoj" na čelu sa Sabri Novoselom i Džaferom Durmisijem, i LPRK, sa novinama "Glas Kosova u Švajcarskoj" koje su predstavljali Džafer Satri u Švajcarskoj i Ibrahim Keljmendi u Nemačkoj.

U proleće 1985. godine došlo je do novog raspada LPRK u Švajcarskoj i u javnosti su se pojavila dva LPRK-a i dva lista: 1. LPRK sa "Glasom Kosova" sa adresom koju je predstavljao Hasan Malja, brat heroja Redžepa Malje i Saima Isufi, bivša supruga Kadri Zekinog saborca, i 2. LPRK sa "Glasom Kosova", bez adrese, koji je predstavljao Fazlji Veljiu, Ibrahim Keljmendi i braća Mustafa i Emrus Džemajli.


NACIONALNO OSLOBODILAČKI FRONT KOSOVA (PNKC) PARTIJA RATA ZA KOSOVO (PLK)


Tokom čitavog ovog perioda, odmah po izbijanju opštenarodnih demonstracija 1981. godine, na Kosovu je delovao i nacionalnooslobodilački Front Kosova (FNKC), čiji je član bio i Bajram Bastiri koji je poginuo u februaru 1984. godine i Partija rata za Kosovo (PLK), čiji članovi Redžep Maljaj i Nuhi Beriša su januara 1984. godine poginuli kao heroji.

Koliko ja znam, član FNKC-a je bio i Sejdi Veselji, bivši politički osuđenik, dok je član PLK-a bio Kadri Osmani, takođe više puta politički osuđivan i bivši osnivač i vođa revolucionarne grupe Kosova (GRK).

Godine 1974, ova grupa, koja je kasnije promenila ime u Marksistističko-lenjinističku organizaciju Kosova (OMLK), čije su rukovodstvo činili Kadri Zeka, Mehmed Hajrizi i Hidajet Hiseni. Poslednja dvojica su bivši politički zatvorenici srpsko-jugoslovenskog osvajača. 
 
Tokom ovog perioda (1981-1990) na Kosovu i ostalim albanskim prostorima bilo je i drugih rodoljubivih grupa i organizacija od minornog značaja, među kojima i grupa koju je vodio Kadri Ljabanisti iz Struge, grupa koju je vodio Halid Nadžaku iz Ohrida, ali pre
svih organizacija "Kustrimi Iljiris" koju je osnovao i vodio Rafi Haljili iz Tetova, a takođe i organizacija marksista i lenjinista Kosova sa listom "Predstraža".

U leto 1985. godine nekoliko albanskih momaka i devojaka na čelu sa Džabirom Morinom, sa čitavog Kosova, uhapšeni su i osuđeni na hiljade godina teškog zatvora. Juna, 1986. godine, osnovana je i Komunistička grupa Kosova (GKK) koja je 2 - 3. novembra 1991. godine promenila ime u Revolucionarnu albansku organizaciju (ORS), koja se predstavljala preko svog organa "Revolucionarni put" i biltena (na nemačkom i francuskom jeziku) Kosovskog komiteta za informisanje svetskog javnog mnjenja (KKIOB) kao i novina "Kustrimi Iljiris". Na konferenciji ORS koja je održana u Vučitrnu 16. oktobra 1992. godine ORS je promenila ime u Revolucionarnu partiju Albanaca (FRS) čiji je javni predstavnik Gafur Adilji i list "Kustrimi Iljiris".

(Objavljeno u mesečniku za geopolitiku "Skupština"(Kuvendi) maj-jun 2007, Tirana, Albanija)

 

 
 
Copyright by NSPM