Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija

   

Express, 18.09.2007.

Ljeonard Kerćuki

Pružaju ruku Srbiji

Kosovski lideri pretenduju da preko Traktata prijateljstva i saradnje između Kosova i Srbije, zaokruže bolno poglavlje između dve države, predstavljajući međunarodnoj zajednici još jedan argument za saradnju tokom daljih pregovora o statusu. Tim jedinstva je u ponedeljak usvojio ovaj dokument, uz nadu da će ga Srpski lideri priznati na sastanku koji će se u sredu održati u Londonu.

Na konferenciji za štampu, predsednik Fatmir Sejdiu je izjavio da ovim dokumentom Kosovo svetu dokazuje da je spremno za napredak. ''Zainteresovani smo da prevaziđemo sve ono što je preživeo kosovski narod i da završimo to poglavlje, sa ciljem postizanja novih međususedskih odnosa'', rekao je on. Tim jedinstva je, dva dana pre nego što će se sastati sa izaslanicima za status, potvrdio da kosovska strana, nudeći ovaj Traktat, šalje poruku da nije spremna za razgovore o statusu, niti o koncesiji.

Premijer Agim Čeku je rekao da Tim jedinstva u London ide kao država. ''Želimo da pregovaramo o tehničkim pitanjima između dve suverene i nezavisne zemlje. Tako da, ovim Traktatom pokazujemo da treba razgovarati o post-statusnim pitanjima i da je nezavisnost završeno pitanje''.

Traktatom prijateljstva i saradnje, koji poseduju novine Express, Kosovo predlaže Srbiji izgradnju dobrih susedskih odnosa, saradnju u oblastima zajedničkih interesa, potpunu odbranu manjina, osnivanje zajedničkih međudržavnih institucija, kao i saradnju u ostvarenju evroatlantske integracije.

Lider DPK-a, Hašim Tači, u ponedeljak je posle sastanka Tima jedinstva potvrdio da su svi članovi saglasni sa ovom ponudom. ''To je državna ponuda Kosova za Beogradske autoritete zbog budućnosti obe zemlje'', rekao je Tači.

Uvod

U uvodu teksta piše da je Kosovo, uvereno da regularni mehanizmi saradnje i dijalog o zajedničkim uznemirujućim pitanjima mogu da pomognu smanjenju tenzija, pojačanju regionalne stabilnosti i napredku zajedničkih interesa Kosova i Srbije, predlaže da se Kosovo i Srbija svečano pomire.

''Cilj Traktata je da promoviše mir, prijateljstvo i saradnju između Kosova i Srbije, kao i stabilnost, demokratiju i prosperitet za sve''. Odnosima dve države, piše u dokumentu, treba da upravljaju principi recipročne saradnje radi obostranog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, odustajanja od korišćenja ili odustajanja od pretnji o korišćenju nasilja tokom rešavanja spornih pitanja, poštovanja ljudskih prava i osnovnih građanskih sloboda, slobode kretanja osoba, robe i kapitala i radi saradnje i dijaloga oko pitanja od zajedničkog interesa.

Obećanja za evroatlantsku integraciju

Jedno od pitanja kojim se bavi ovaj Traktat je i evroatlantska integracija. ''Obe strane su potvrdile svoju želju za potpunom integracijom svojih društava i ekonomije u demokratsku evroatlantsku zajednicu, posebno za preduzimanjem svih potrebnih koraka radi članstva u Evropskoj uniji i NATO. Dalje u tekstu piše da će obe strane sarađivati i pomagati jedna drugoj kad god je moguće u ispunjavanju visokih standarda i drugih zahteva za integraciju u EU i NATO. Obe strane, piše u dokumentu, neće preduzimati nikakvo delovanje koje će sprečiti izvršenje ovih zahteva.

Bezbednost i rešavanje spornih pitanja

Rešavanje spornih pitanja između dve zemlje, po kosovskoj pregovaračkoj delegaciji, treba da se odigra na miran način i po principima Povelje Ujedinjenih Nacija. ''Strane potvrđuju svoja obećanja za mirno rešavanje spornih pitanja i neće koristiti nasilje niti pretiti o korišćenju nasilja u svojim odnosima na bilo koji način koji nije u skladu sa namerama Ujedinjenih Nacija'', piše u Traktatu, koji dalje predlaže mere koje treba preduzeti radi rešavanja spornih pitanja.

''Strane će preduzeti mere radi povećanja saradnje oko bezbednosti, uključujući i razvoj novih mera za izgradnju vere u bezbednost sa obe strane zajedničkih granica. Strane traže pomoć NATO-a i OEBS-a koji će usvojiti te mere čim to bude moguće. Strane će pokušati da postignu maksimalnu transparentnost u odlučivanju i delovanju njihovih članova bezbednosnih organa, posebno blizu zajedničkih granica''.

Saradnja oko pitanja od prioriteta

Ovaj Traktat o prijateljstvu i saradnji između Kosova i Srbije, potvrđuje se u tekstu, ima za cilj da intenzivira i utemelji usku saradnju oko svih pitanja od zajedničkog interesa. Piše da će se strane prvenstveno usredsrediti na sledeće oblasti:

•  ekonomska pitanja, uključujući energiju, trgovinu i usklađivanje sa EU standardima i razvoj nove zajedničke strategije za ekonomski razvoj u skladu sa regionalnim ekonomskim inicijativama,

•  pokušaji za rat protiv kriminala, posebno u oblastima terorizma, narkotika, ljudskog trafikinga, oružanih bandi, organizovanog kriminala i etničkog kriminala,

•  odbrana o očuvanje verskog i drugog kulturnog nasleđa,

•  zdravlje i blagostanje manjinskih zajednica, uključujući i usvajanje posebnih mera za promovisanje njihovih prava, bezbednosti i života,

•  rešavanje sudbina svih nestalih osoba tokom rata devedesetih godina,

•  javno zdravstvo,

•  olakšanje prelaska granica za ljude i robu,

•  povratak izbeglica i raseljenih lica svih etničkih pripadnosti,

•  pitanja okoline.

Da bi se ta pitanja u praksi rešila, strane treba da oforme radne grupe za posebna pitanja, sačinjene od političkih i tehničkih stručnjaka, da bi se razvili i unapredili zajednički prioriteti na svim poljima zajedničkog interesa.

Stalan kosovsko-srpski savet

Novina u ponudi Prištine je i osnivanje Stalnog saveta saradnje između Kosova i Srbije, praktično sličan post-konfliktnim državama. ''Tokom šest meseci od kada ovaj Traktat stupi na snagu, strane će osnovati Stalan savet kosovsko-srpske saradnje''. Ovaj savet će se sastojati od deset članova – pet imenovanih od strane Srbije i pet od strane Kosova. ''Savet će funkcionisati putem konsenzusa i imaće odgovornost da nadgleda i olakša saradnju na svim poljima zajedničkog interesa, održavaće redovne sastanke radi razmenjivanja informacija i savetovanja oko svih pitanja koja mogu da utiču na njihove interese, učestvovaće na redovnim sastancima radnih grupa ako za to bude zahteva, ocenjivanće rezultate saradnje i preporučivaće nova polja radi unapređivanja odnosa Kosova i Srbije, tražiće i omogućiće posredovanje treće strane u posebnim pitanjima kao što je povratak izbeglica i raseljenih lica''. Savet će se sastajati i sa liderima najvišeg nivoa najmanje svakih šest meseci. Tim sastancima će prisustvovati predsednici, premijeri i ministri spoljnih poslova Kosova i Srbije. ''Svaka strana može da predloži bilo kakvo pitanje koje treba uzeti u obzir ili koje treba rešiti na sastancima na najvišem nivou''.

Zahtev za državu svedoka

Da bi ovaj Traktat zaživeo – ako ga i Srbija potpiše – kosovska strana predlaže da države članice Kontakt grupe budu garanti. ''U slučaju bilo kakvog neslaganja između dve strane, oni traže da Francuska, Nemačka, Italija, Ruska Federacija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države ponude neutralno posredovanje i pomoć radi mirnog rešavanja problema'', piše u dokumentu. Suprotno, Traktatu prijateljstva i saradnje se dodaje još jedan aneks gde se nalaze informacije koje razjašnjavaju pitanja pomenuta u ovom dokumentu.

Kosovska strana očekuje da će u sredu ujutru – na sastanku u Londonu – predstaviti ovaj Traktat. ''Ne može se doći do trajnog rešenja statusa bez obećanja o pomirenju'', tvrdi se u ovom Traktatu, i bez rešenog političkog statusa Kosova.

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM