Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija

   

 

Kampanja NVO "Aktivni centar"

Kosovo i Metohija: Da li nam je stvarno svejedno

AKTIVNI CENTAR

  „Da li nam je stvarno svejedno?“ je pitanje koje nam je postavljeno sa bilborda koji su osvanuli juče na 25 mesta u Beogradu. „Kosovo je izgubljeno“ je tvrdnja koju često čujemo ovih dana, kao da sam toponim ne nosi nikakva stvarna značenja do onih u domenu mitova i legendi Srba. Međutim, fotografije na bilbordima Aktivnog centra pokazuju stvaran život na Kosovu.

  Neizbalansiran stav prema skorašnjoj istoriji, nedefinisan osećaj krivice koju osećamo ili mislimo da treba da osećamo, necelovitost našeg nacionalnog identiteta i lako gubljenje konteksta u bilo kojoj situaciji, Srbe iz militantnih nacionalista pretvara u rezignirane ili malodušne pseudo-demokrate. Razočarani u sve moguće političke opcije, zaboravili smo da imamo pravo na mišljenje koje ne mora da bude ničije drugo do naše.

  Kampanja Aktivnog centra sa ovakvim plakatima navodi nas na razmišljanje kako se zaista odnosimo prema pitanjima suštinski važnim za jednu zemlju: teritorijalnoj celovitosti i uslovima života jednog dela stanovništva.

u Beogradu,

18/04/2007

 

 

A C

 

 
 
Copyright by NSPM