Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija

 

 

Ljubomir Kljakić

Doktrinarno Kosovo i stvarno Kosovo (*)

Dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju , da vam poželim dobrodošlicu u ovom istorijskom zdanju i da vam se zahvalim na interesovanju koje pokazujete za naš rad.

Moji saradnici na današnjem sastanku, angažovani su na različitim poslovima MzKiM u oblasti međunarodnih odnosa, kao i odnosa sa međunarodnim misijama na KiM, u kabinetu ministra za KiM gospodina Slobodana Samardžića, u kabinetu državnog sekretara, kao i Sektoru za veze sa međunarodnim misijama na KiM koji vodim kao pomoćnik ministra.

1. Takođe, dozvolite mi da na samom početku kažem kako u Ministarstvu za KiM mislimo da vaš rad na izveštajima Kosovo i budućnost bezbednosti na Balkanu i Operacije NATO-a za majsko zasedanje Parlamentarne skupštine NATO u Berlinu, može doprineti dubljem razumevanju kompleksne bezbednosne i političke situacije kakva je u ovom delu sveta – sledstveno u svetskim poslovima uopšte – uspostavljena posle 17. februara 2008. i secesionističkog, protivpravnog i ilegalnog unilateralnog akta o nezavisnosti PIS na KiM.

2. Pred vama je mala kolekcija dokumenata za koju verujemo da vam može biti od pomoći u tom važnom poslu – Komentar na izveštaj GS UN o stanju na KiM koji je kao službeni odgovor Srbije juče bio predstavljen na raspravi o KiM u SB UN, kratki pregled činjenica o stanju na KiM, naročito o položaju srpske i drugih etnički diskriminisanih zajednica u toj pokrajini za period od juna 1999. do januara 2008, kao i nekoliko preliminarnih informacija o srpskoj istorijskoj, kulturnoj i duhovnoj baštini na KiM i stepenu ugroženosti kojem je ta baština podvrgnuta proteklih devet godina.

Da sada pređem i na samu stvar. Mislim da nekoliko napomena može biti od interesa za današnji sastanak.

3. Prvo, nema nikakve sumnje da je posle 17. februara 2008. pitanje statusa KiM zaista postalo svetsko pitanje. Međutim, imamo li u vidu da je pitanje statusa KiM zapravo pitanje statusa Srbije, onda sledi da je posle 17. februara 2008. pitanje statusa Srbije nedvosmisleno potvrđeno kao svetsko pitanje. Akteri svetskih poslova širom sveta – lokalni, regionalni i globalni, uključujući i nas koji ovde sedimo – dovedeni su u situaciju da jasno i sasvim nedvosmisleno odrede svoj stav prema statusu Srbije.

4. Drugo, nastojanja da se problem statusa Srbije učini nevidljivim upotrebom ideološke doktrine o KiM kao sui generis slučaju koji, kao takav, nema i ne može imati nikakav uticaj ni na koga u svetu, čak ni na samu Srbiju, nisu dala očekivani rezultat. Na današnji dan, ilegalnu unilaterarnu deklaraciju o nezavisnosti PIS u Prištini, kao akt agresije kojim se apsolutno protivpravno i nasilno rasparčava Srbija kao suverena država članica OUN, priznalo je, voljno ili pod pritiskom, 36 zemalja. Iako su među tim zemljama i takvi uticajni akteri svetskih poslova kao što su to SAD – koje su kroz politiku svoje dve administracije, one prošle i ove aktuelne, glavni nosilac i mentor projekta "nezavisno Kosovo" – zatim Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka i Francuska, takođe i Italija, ipak je jasno da pretežan deo čovečanstva, onih preko 150 zemalja članica UN, nije našao za shodno da protivpravnu secesiju od 17. februara 2008. prizna kao legitimnu i legalnu.

5. Uostalom, doktrina "Kosovski slučaj je jedinstven i neće uticati na druge situacije u svetu", dovedena je ovih dana u pitanje čak i u samom Vašingtonu. Naime, u četvrtak 17. aprila 2008, pred Komisijom SAD za bezbednost i saradnju u Evropi, o temi "Jermenija posle izbora", svedočio je i Metju Briz, zamenik pomoćnika za evropske i evroazijske poslove državne sekretarke Kondolize Rajs.

Govoreći o krizi oko Nagorno Karabaha, Briz je, pored ostalog, tom prilikom rekao da posrednici, među kojima i on, nastoje da se u Nagorno Karabahu postigne "kompromis između legalnog principa teritorijalnog integriteta država i političkog principa samoopredeljenja naroda... koji su sadržani u Helsinškom završnom aktu." Zatim je precizirao: "U tom svetlu smo razmišljali o Kosovu, ali naši donosici konačne odluke su, bez obzira na to, odlučili da nastave sa Kosovom onako kako su uradili, znajući da će to da nam stvori teškoće u slučaju Nagorno Karabaha, a takođe i u sukobima u Abhaziji i Južnoj Osetiji, u Gruziji." Zaključio je: "Život je postao komplikovaniji zbog ishoda na Kosovu..." Igra slučaja učinila je da se ovo stalje činjenica na simboličan način vidi i u ovoj sali – naime, krug u kome sedimo i razgovaramo nije zatvoren.

6. Treće, tekuća primena doktrine "Kosovski slučaj je jedinstven i neće uticati na druge situacije u svetu" zaista je zakomplikovala život. U prvom redu s tog razloga što je problem KiM ideološki izolovan od stvarnog sveta, što je kao takav ideološki redefinisan u virtuelni sirogat stvarnosti i, najzad, što je kao virtuelni surogat stvarnosti potpuno "oslobođen" svih činjenica i izmešten iz prostora logike i racionalnog rasuđivanja modernog vremena u prostor srednjovekovne sholastičke kazuistike gde puka vera i slepo verovanje igraju presudnu ulogu. Jer, samo srednjovekovna sholastička kazuistika podržava doktrinu da je "Kosovski slučaj jedinstven" i da "neće uticati na druge situacije u svetu", kao što podržava i praktične posledice primene ove doktrine na terenu.

Da podsetim, istovremeno funkcionisanje UNMIK-a, NATO-a, odnosno KFOR-a, tzv. međunarodnog predstavnika koji zastupa samoproglašenu tzv. međunarodnu upravljačku grupu, misije EULEKS koja nema pravno utemeljenje, ilegalno uspostavljenih institucija tzv. nezavisnog Kosova, može se predstaviti kao koherentna, legalna i legitimna struktura, samo unutar srednjovekovne sholastičke kazuistike, dakle samo izvan prostora logike i racionalnog rasuđivanja modernog vremena. Zato je doktrinarna interpretacija stanja na KiM u tako dramatičnom raskoraku sa stanjem stvarnih činjenica života.

7. Četvrto, doktrinarno Kosovo i stvarno Kosovo jesu dva radikalno različita sveta – virtuelni svet jeftinih obmana političke propagande i ideološkog voluntarizma na jednoj strani i kompleksni svet činjenica i njihovih međusobnih relacija na drugoj. Brojne su posledice uspostavljanja ove spektakularno dramatične dihotomije između doktrinarnog Kosova i stvarnog Kosova.

Da pomenem onu posledicu koja se najviše i najbolje vidi, a to je činjenica da su svi akteri svetskih poslova sada zarobljeni raspravama o virtuelnom Kosovu koje se vode u nestvarnom doktrinarnom prostoru srednjovekovne sholastičke kazuistike. To je, međutim, put koji nigde ne vodi.

Problem o kome je reč može se, naime, razrešiti samo kroz raspravu o stvarnom Kosovu, što znači samo unutar prostora logike i racionalnog rasuđivanja modernog vremena gde odlučujuću reč ima sila argumenata, a ne argumenti sile. Srbija i ovo ministarstvo zalažu se za takav pristup. Sve što radimo usmereno je na rehabilitaciju činjenica, logike, racionalnog rasuđivanja i stvarnog rešavanja problema stvarnog Kosova. Ovo je filozofska i praktično politička pozicija Srbije i ovog ministarstva. Verujem da će se problem stvarnog Kosova uskoro zaista doći na dnevni red i da će, nekom sledećom prilikom, ovaj nezavršeni krug u kome danas sedimo biti završen i dobiti svoj potpuni oblik.

Hvala vam na pažnji i strpljenju.

* Uvodna reč Ljubomira Kljakića, pomoćnika ministra MzKiM u Sektoru za saradnju sa medjunarodnim misijama na KiM, prilikom otvaranja sastanka predstavnika Ministarstva za KiM sa delegacijom Odbora za civilnu dimenziju bezbednosti i Pododbora za buduće bezbednosne i odbrambene kapacitete Odbora za odbranu i bezbednost Parlamentarne skupštine NATO u Ministarstvu za KiM, 22. aprila 2008. Do susreta predstavnika MzKiM sa delegacijom PS NATO došlo je na njihov zahtev, tokom dvodnevne posete i u okviru programa susreta koje je ova delegacija imala sa predstavnicima Narodne skupštine RS, sa predstavnicima resornih ministarstava Vlade RS, kao i predstavnicima nevladinog sektora. Delegacija PS NATO boravila je u Beogradu u sklopu pripreme izveštaja Kosovo i budućnost bezbednosti na Balkanu Odbora za civilnu dimenziju bezbednosti , kao i izveštaja Operacije NATO-a Pododbora za buduće bezbednosne i odbrambene kapacitete Odbora za odbranu i bezbednost. Oba izveštaja biće razmatrana na majskom zasedanju PS NATO, u Berlinu. U delegaciji PS NATO bili su: Majkl Klephem ( Michael Clapham ), predsednik Odbora za civilnu dimenziju bezbednosti, UK; Vitalino Kanas ( Vitalino Canas ), generalni izvestilac Odbora za civilnu dimenziju bezbednosti, Portugal; Pavel Gras ( Pawel Gras ), potpredsednik Pododbora za buduće bezbednosne i odbrambene kapacitete, Poljska; Ser Džon Stenli ( Sir John Stanley ), potpredsednik Pododbora za buduće bezbednosne i odbrambene kapacitete, UK; Svere Mirli ( Sverre Myrli ), izvestilac Pododbora za buduće bezbednosne i odbrambene kapacitete , Norveška ; Čeril Galant ( Cherzl Gallant ), Kanada (Konzervativna partija); Alvidas Sadekas ( Alvydas Sadeckas ), Litvanija (Nova unija socijalisti-liberali); Snieguole Ziukaite ( Snieguole Ziukaite ), sekretar delegacije, Litvanija; Marek Opiola ( Marek Opiola ), zamenik šefa delegacije, Poljska (Pravo i pravda); Antoni Macierevič ( Antoni Macierewicz ), Poljska (Pravo i pravda); X orge Neto ( Jorge Neto ), Portugal (Socildemokratska partija); Anton Anderlič ( Anton Anderlic ), Slovenija (Liberalna demokratija Slovenije); Hesus Kuardado ( Jesus Cuardado ), zamenik šefa delegacije, Španija (Socijalistička stranka); Ali Riza Alabojun ( Ali Riza Alaboyun ), Turska (Stranka pravde i razvoja); Kursat Atilgan ( Kursat Atilgan ), Turska (Stranka nacionalnog pokreta); Jahia Dogan ( Yahya Dogan ), Turska (Stranka pravde i razvoja); En Mekekin ( Ann Mckechin ), UK (Radnička partija); Artur Agabekijan (Artur Aghabekyan) , šef delegacije, Jermenija (Jermenska revolucionarna federacija); Rafi Hovanisian (Raffi Hovhanniszan) , Jermenija (Nasleđe); Aram Hovhanisijan (Aram Hovhannisyan) , prevodilac delegacije, Jermenija; Kristijan Holm (Christian Holm) , Švedska (Umerena stranka); Dejvid Hobs (David Hobbs) , generalni sekretar Parlamentarne skupštine NATO; Ruksandra Popa (Ruxandra Popa) , direktor Odbora za civilnu dimenziju bezbednosti; Aleks Tierski (Alex Tiersky) , direktor Odbora za odbranu i bezbednost. Tokom susreta, Ljubomir Kljakić je odgovorio na više pitanja za koja je delegacija PS NATO pokazala interes.

 

 

 
 
Copyright by NSPM