Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija

 

 

Gani Mehmetaj

SPREČITI SRBE SVIM SREDSTVIMA

Standard – Tirana

Tirana, 13. april - Beograd ne bi trebalo da upućuje izazov UNMIK-u za održavanje slobodnih izbora u državi Kosovo, kao što izveštavaju beogradski mediji sa sastanka vladine komisije.

Srpski zvaničnici su agresivni i kategorični u svom stavu, ali znaju i da "podviju rep" kada naiđu na veliku silu. To je toliko puta do sada dokazano! Poznato je da znaju da budu bezočni ukoliko uvide da nema ko da ih sprečava u nekoj njihovoj nameri.

Volja Beograda je volja jedne strane koja bi, ako bi je neko pitao, još 1999. godine proterala sve Albance sa Kosova, gde bi se posle čula samo ptica kukavica. Da je neko pitao Srbiju, Kosovo ni 17. februara 2008. godine ne bi proglasilo nezavisnost već bi proglasilo lojalnost Srbiji! Ali, na sreću, ni 1999. godine nije poštovana volja Srbije niti je, pak, 2008. godine uvažena njihova želja.

Takođe, da je bila uvažena želja Beograda, ni UNMIK ne bi bio uspostavljen na Kosovu i upravo zato je teško da se shvati otkud takvo razumevanje odnosno spremnost UNMIK-a da i sada, kao i tokom svih ovih godina, toliko mnogo i toliko puta ispoštuje volju Srba, Beograda i njihovih predstavnika na Kosovu.

Zašto im se metodama, koje bi trebalo da imaju na raspolaganju, ne pokaže i ukaže da oni (Srbi) treba da se pomire sa novom realnošću, da se jednom i zauvek uvere da je Kosovo proglasilo nezavisnost i da nema te sile koja će točak istorije moći da vrati unazad?

Da nisu svojevremeno naučili put destrukcije, oni sada ne bi tražili da organizuju srpske izbore na Kosovu, jer je UNMIK i ranije bio obavezan da zabrani srpske izbore, ali su i tada sa njima flertovali kao što to i danas čine.

Održavanje srpskih izbora najveći je izazov ne samo za UNMIK, već i za nezavisnost Kosova i zato ih ne bi trebalo dozvoliti ni po koju cenu.

Upravo zbog toga Srbija nastoji da uputi izazov UNMIK-u, ali pre svega nastoji da uputi izazov nezavisnosti Kosova, jer je sada stvorena nova realnost, jer je Kosovo i pre 17. februara bilo odvojeno od Srbije, ali sada su nezavisnost priznale mnoge države.

Ukoliko bi Srbi uspeli da probiju tu granicu, u tom slučaju ne bi imao nikakvog smisla ostanak UNMIK-a na Kosovu niti, pak, da drži civilne i policijske snage. Zašto bi držali te snage? Da brane Srbiju od Kosova ili Kosovo od Srbije?

Kosovo od Srbije ne mogu da odbrane UNMIK-ovci ukoliko dozvole da se srpske eskorte, opremljene "kalašnjikovima" i "škorpionima", šetaju po našim gradovima i selima. Dakle, ukoliko dozvole takve eskorte, a dozvolili su ih pre nekoliko dana, tada neko iz UNMIK-a nastoji da provocira Albance i da destabilizuje novu i krhku državu.

To se veoma jasno vidi, samo što oni međunarodni predstavnici koji žele da obavljaju vlast kako treba ne bi trebalo da upadnu u takvu zamku, jer ćemo ih sutra optužiti za destabilizaciju ili, sačuvaj nas Bože, za krvoproliće.

Glavni administrator, Riker, trebalo bi da podigne uzbunu i da kaže da nikako ne može da brani granicu ukoliko ne raspolaže sa dovoljno snaga ili, pak, da nije u stanju to da uradi jer nema nikakvu moć. Inače, ne bi bilo dobro da se obruka ukoliko dozvoli da makar i jedna jedina eskorta iz Beograda dođe na Kosovo, koja će pritom da izaziva "divljenje" Albanaca.

Ukoliko nema drugih mogu ćnosti, bilo bi dobro da zatraži pomoć snaga KFOR-a kako bi srpskim snagama bio zabranjen ulazak na Kosovo ili neka Albancima prepusti kompetencije da spreče dolazak Srba, opremljenih "kalašnjikovima" i "škorpionima".

Beograd ne će imati načina da pošalje svoje srpske "sejmene" na Kosovo ukoliko to bude zabranio UNMIK ili, pak, ukoliko srpski "sejmeni" ne budu došli uz pratnju UNMIK-a.

Ina če, na žalost, UNMIK je do sada, u nekoliko navrata odigrao dvostruku ulogu, da ne kažemo da je odigrao čak i prljavu igru - svi srpski zvaničnici su dolazili na Kosovo u pratanji UNMIK policije i uz njihov blagoslov.

Beograd neće moći da vodi izbornu kampanju ukoliko UNMIK zakonskim sredstvima i policijskim snagama kojima raspolaže zabrani tu kampanju. Razume se, UNMIK je još na početku trebalo da bude manje tolerantan prema Srbiji i Srbima na Kosovu, umesto da "rukama i nogama" nastoji da nastavi mandat za još neki dan. UNMIK je trebalo da bude manje tolerantan prema srpskim nemirima i Srbma koji su telom i dalje na Kosovu, ali glavom u Srbiji.

Inače, čitav svet sada zna da je Kosovo proglasilo nezavisnost i da je Kosovu priznata nezavisnost.

Srpske izbore na Kosovu UNMIK treba da onemogući na sve moguće načine, ali treba da ih spreče i Albanci, jer, napokon, ukoliko glavni administrator i ostali zvaničnici ove međunardne uprave, koja za dva meseca treba da napusti Kosovo, dakle, ukoliko ih oni ne preduprede - Albanci su ti koji treba da zaustave gaženje teritorije svoje suverene države.

Ukoliko na UNMIK, u čijem sastavu ima i mnogo službenika bez države, vere i domovine (jer za njih samo novac ima smisla), ukoliko na njih ne ostavlja utisak ugrožavanje integriteta i dostojanstva jedne države, za Albance je to životno pitanje - treba da spreče srpske zvaničnike da dolaze na Kosovo ukoliko nemaju odobrenje vlade Kosova.

A, neće imati načina da dobiju takvo odobrenje - ako ga ne zatraže.

 

 

 
 
Copyright by NSPM