Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija - prenosimo Večernje Novosti

 

 

Slobodan Samardžić

Odnosi Srbije i EU povodom SSP ušli su u ozbiljnu krizu poverenja

P.Vasiljević, V.novosti 12.01.2008.

- Ozbiljno se najavljuje slanje Misije EU na Kosovo i Metohiju koja bi trebalo da započne primenu Ahtisarijevog plana. Kako Srbija može tome da se suprotstavi?

Samo odlučnim odbacivanjem takve misije, jer bi njeno uspostavljanje bez prethodnog sporazuma o budućem statusu Kosova i Metohije i bez odgovarajuće rezolucije Saveta bezbednosti UN bilo čisto kršenje međunarodnog prava i svojevrsno nasilje. Kao što ste sami pomenuli, misija EU je deo Ahtisarijevog plana za nadziranu nezavisnost Kosova, a taj plan ne samo da je Srbija odbacija već on nije prošao ni Savet bezbednosti. Nashvatljivo je da se EU tako ignorantski odnosi prema međunarodnom pravu i prema sopstvenim osnivačkim dokumentima – Ugovoru o EU i Ugovoru o osnivanju EZ, koji je izričito obavezuju na poštovanje međunarodnog prava.

- Deo vladajuće koalicije ( DSS i NS ) poziva EU da se opredeli – da li će da potpisuje Sporazum o stabilizaciji i pridruženju sa Srbijom ili će da pošalje Misiju na Kosmet, dok drugi deo ( DS i G 17 plus ) poručuje da će SSP biti potpisan jer je on i parafiran sa celovitom Srbijom. Da li je tim različitim stavovima ugroženo političko jedinstvo u našoj državi pred buran nastavak borbe za očuvanje Kosova i Metohije ?

Ovaj spor zaista postoji i on je uzrokovan otvorenom podrškom EU nezavisnom Kosovu, što je jasno izraženo u Zaključcima Predsedništva Saveta EU od 14. decembra prošle godine. Iako nezavisnost kao reč nije pomenuta u ovom dokumentu, iz njegovih ključnih stavova očigledno je da je EU faktički, a sve više i formalno, pripremljena da prizna nezavisnost Kosova. Kaže se, na primer, da EU treba da preuzme vodeću ulogu u primeni rešenja koje definiše budući status Kosova. U tom smislu, dalje, EU se zalaže za uspostavljanje svoje bezbednosne i odbrambene misije. Najzad, kosovski slučaj se arbitrarno proglašava jedinstvenim i isto tako arbitrarno tvrdi da neće proizvesti efekat presedana. Ovo je prvi put da EU ovako jasno nagovesti podršku secesije Kosova i Metohije i to nije moglo ostati bez uticaja na vladajuću koaliciju. Sadašnja podela, kako god okrenemo, jeste podela između onih koji se prave nevešti u pogledu ove značajne promene politike EU prema Srbiji i onih koji na to otvoreno ukazuju i traže razjašnjenje od same Unije. Ovo je podela oko principijelnih pitanja i smatram je ozbiljnom.

- Treba li Srbija da potpiše SSP 28. januara ako tog dana EU aktivira Misiju?

Uopšte se ne radi o datumu, pa ni o samoj misiji, već o odnosu EU prema Srbiji, dakle potencijalnom ugovornom partneru. Ako je Unija spremna da prihvati nezavisnost Kosova, kršeći pri tom međunarodno pravo, a da ne govorimo o povredi vitalnih interesa Srbije, kako je uopšte zamisliv tako složen ugovorni odnos između EU i Srbije kakav se predviđa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju? Taj Sporazum je pregovaran i parafiran uz izričitu pretpostavku da se temeljno pravo poštuje i da, shodno tome, on načelno važi za celu međunarodno priznatu teritoriju Srbije. Izuzetak iz člana 135 Sporazuma, da se on neće primenjivati na Kosovo, samo je vremenski izuzetak uslovljen prisustvom civilne i vojne misije UN prema Rezoluciji 1244. Sličan je slučaj Ugovora o pristupanju između EU i Kipra, koji se ne primenjuje na severni Kipar samo dok je on pod nelegalnom upravom tamošnjih Turaka. Formalno, kao međunarodni ugovor, on se odnosi na ceo Kipar kao međunarodno priznatu državu. Kada je reč o Srbiji, EU pomenutim Zaključcima dovodi u pitanje ovakvu ugovornu pretpostavku i to je sada glavni kamen spoticanja. Sve dok se ovo ne raščisti, Srbija ne može da potpiše ovaj Sporazum.

- A šta ako EU odloži Misiju, kako se spekuliše?

Osnovno je pitanje da li bi to bio samo taktički manevar EU ili čin preispitivanja njene politike nadzirane nezavisnosti Kosova.

- Da li će praktično moći da zaživi potpisani SSP ako EU naknadno pošalje Misiju na Kosovo?

To da se prvo potpiše SSP, pa potom nametne misija protivno međunarodnom pravu i državnim interesima Srbije, predstavljalo bi samo bednu političku igrariju ozbiljnim stvarima. Odnosi Srbije i EU povodom SSP ušli su u ozbiljnu krizu poverenja, koja se može prevazići samo dodatnim garancijama EU da neće dovoditi u pitanje suverenost i teritorijalni integritet Srbije. Ponavljam, kriza datira od 14. decembra prošle godine, što znači da nije postojala u vreme parafiranja Sporazuma.

- Koliko je EU jedinstvena u težnji da pošalje Misiju i primeni propali Ahtisarijev plan?

Jedinstvo EU oko ovih pitanja je priča za sebe. Ono zapravo ne postoji. Na delu je goli politički pragmatizam uticajnih država članica koje slepo slede politiku Sjedinjenih Država u ovoj stvari. U EU je zapravo veći broj država članica koje su izričito protiv priznanja nezavisnosti Kosova nego onih koje su izričito za. Između ove dve grupe nalazi se mrtvo more najvećeg broja država članica, koje po zakonu inercije slede one jače i uticajnije. Za EU kao celinu, za njenu budućnost kao sveevropskog i međunarodnog činioca, to je žalosna činjenica.

- Šta očekujete od predstojeće sednice SB UN koja je posvećena Kosmetu?

Povod za održavanje te sednice su politički i tehnički izveštaj o tromesečnom razvoju situacije u pokrajini. Taj se povod mora iskoristiti da se održi okvir UN kao jedini relevantan za rešavanje ovog pitanja. Siguran sam da će predsednik Tadić učiniti sve u ovom pravcu. Tim pre što sam povod, a to su pomenuti izveštaji, daje razloge za zabrinutost. Ukratko, izveštaji su krajnje frizirani, posebno onaj tehnički koji se sačinio Joakim Riker, Specijalni predstavnik GS UN. Naša strana pripremila je opširne komentare na ove izveštaje, koji cirkulišu u UN.

- Prema informacijama koje imate, spremaju li se albanski lideri na Kosovu da jednostrano proglase nezavisnost i kada bi to moglo da se desi (u javnosti se pominje početak februara)?

Možda zvuči paradoksalno, ali o tome odlučuje EU. Njoj je namenjena uloga da prva povuče šnur slanjem svoje misije. Jer, bez prisustva misije EU teško da bi dovoljan broj država članica EU priznao nezavisnost Kosova. A bez garancija EU da će preuzeti ovaj vruć krompir nema ni priznanja nezavisnog Kosova od strane SAD. Albanci će svoju odluku doneti samo u ovom paketu. Iz perspektive ovog realnog scenarija vidi se koliko je važno da Srbija upotrebi sve što joj stoji na raspolaganju da spreči dolazak misije EU. Evropska unija je, nažalost, instrumentalizovala SSP sa Srbijom u ove svrhe. Ona je faktički povezala evropsku perspektivu Srbije i svoju nameru, a sutra verovatno i odluku, da prizna nezavisnost Kosova. Pred ovom činjenicom ne može se držati glava u pesku ma koliko nam strateški bio značajan ovaj sporazum sa EU.

- Šta će prvo zvanična Srbija da učini ako dođe do toga?

Počeće odmah da primenjuje obaveze iz poslednje Rezolucije Narodne skupštine od 26. decembra prošle godine i Akcionog plana za zaštitu svojih državnih interesa.

- Sprema li Srbija zajedno sa Rusijom strategiju za period posle jednostranog progla š enja nezavisnosti Kosova i priznanja te tvorevine od nekih zapadnih dr ž ava ? Da li je Srbija potpuno spremila odgovor na jednostranu nezavisnost i jednostrana priznanja te nezavisnosti?

Takvu strategiju Srbija sprema sama, a ne zajedno sa Rusijom. Osnovna stvar je da se pojača, stabilizuje i ustali delovanje državnih organa Srbije na Kosovu i Metohiji, u područjima gde žive lojalni građani Srbije i gde se nalazi srpsko versko i kulturno nasleđe. Sada već imamo pouzdane empirijske podatke da Srbi ne misle da se sele u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti, ali pri tom oni računaju na pomoć svoje države, Srbije. To se, razume se, odnosi i na predstavnike drugih diskriminisanih naroda u pokrajini.

- Srlja li kosovski proces definitivno iz SB UN i međunarodnog prava na teren stihije, jednostranih poteza i trajne nestabilnosti?

To jeste tendencija pokrenuta od strane država koje svoje interese hoće da nametnu s one strane svetske organizacije. Zapravo, reč je samo o jednoj državi, o SAD, koja drži veliki broj dobrovoljnih talaca, među njima i jedan broj članica EU. Problem je u tome što ove države ne mogu da se izvuku iz nasilne logike prve polovine 1999. godine, kada je slučaj Kosova, tj. SR Jugoslavije, nasilno izveden iz okrilja svetske organizacije i tu manifestvovana ogoljena sila. Čitav slučaj teškom mukom je vraćen u korito međunarodnog poretka Rezolucijom 1244. Srbija je u međuvremenu postala demokratska država, a Kosovo leglo kriminala i korupcije, ne bez obilate asistencije članova međunarodne misije. Sada treba izvesti nemoguću misiju: demokratsku Srbiju kazniti oduzimanjem teritorije; kriminalno Kosovo nagraditi nezavisnošću; učiniti i pravni i moralni presedan neslućenih razmera; i sve to uz obilate doze evropskog opijuma. Što je mnogo, mnogo je. Odgovor Srbije mora biti kratak i jasan: hvala, ali bez nas.

- Da li predsednički izbori u Srbiji i kampanja koja se razbuktava mogu da ugroze poziciju Srbije u odbrani Kosova i Metohije?

Ja sam više puta javno rekao da ovo nije vreme za izbore, jer zemlja je u faktičkom vanrednom stanju. Da su se izbori pomerili za određeno vreme, niko ništa ne bi izgubio. Takvu odluku nalagao je ustavni razlog države, koji je normativno važniji od pozitivnog Ustavnog zakona. Nažalost, prevladali su pragmatski politički razlozi, koji su opravdani samo u normalnim vremenima i redovnim situacijama.

- Hoće li i naredni Božić Srbi slaviti u Gračanici, Dečanima, Velikoj Hoči, Orahovcu i da li će i tada Kosovo biti deo Srbije?

Na oba pitanja odgovaram pozitivno.

(Integralni tekst Intervjua koji je u Večernjim Novostima objavljen u skraćenoj verziji)

 

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM