Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Kosovo i Metohija: dokumenti

   

 

Rezolucija Skupštine Kosova

Shodno Povelji organizacije Ujedinjenih nacija na pravo naroda na samoopredeljenje i drugih međunarodnih ugovora;
Uzimajući u obzir aspiracije naroda Kosova da žive u slobodi i miru sa drugim nacijama;
Uzimajući u obzir istorijski, pravni i ustavni razvoj Kosova, naročito Konferenciju iz Bujana (1943 - 1944), Ustavnu deklaraciju od 2. jula 1990, Rezoluciju o nezavisnosti 1991. i volju naroda Kosova za nezavisnu i suverenu državu izraženu na referendumu od 1991. godine;
Utemeljeno na dugoj borbi naroda Kosova za slobodu i nezavisnost;
Utemeljeno na sveopštem otporu protiv okupacije i oružanih borbi Oslobodilačke vojske Kosova;
Potvrđujući garancije za zaštitu prava svih zajednica na Kosovu, prema međunarodnim standardima;
Na osnovu programa političkih partija za politički status Kosova;
Visoko ceneći NATO intervenciju da zaustavi genocid i etničko čišćenje na Kosovu od Srbije i međunarodnu pomoć datu Kosovu
Skupština Kosova usvaja sledeće:
Rezolucija kojom se potvrđuje politička volja naroda Kosova za nezavisnu i suverenu državu
1) Skupština Kosova ponovo potvrđuje volju naroda za nezavisnu i suverenu državu
2) Skupština Kosova garantuje da će ponovo potvrđivanje volje naroda Kosova za nezavisnost biti utvrđena referendumom
3) Skupština Kosova preuzima na sebe obavezu da usvoji Ustav Kosova u saglasnosti sa standardima Evropske unije
4) Skupština Kosova zahteva međunarodnu podršku za nezavisnu i suverenu državu Kosovo od strane Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih zemalja
5) Skupština Kosova izražava spremnost da ratifikuje sve konvencije i međunarodno priznate ugovore o ljudskim pravima i pravima zajednica koji dolaze od Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Saveta Evrope i OEBS-a
6) Skupština Kosova je odlučna da poštuje i garantuje ljudska prava i slobode svim ljudima na Kosovu i prava manjinskih zajednica u punoj saglasnosti sa međunarodnim standardima
7) Skupština Kosova je odlučna da integriše Kosovo u Evroatlantske strukture i pozdravlja dalje angažovanje ovih struktura na Kosovu koje će biti angažovane zarad dobrih odnosa sa susednim zemljama i koje će doprineti stabilnosti u regionu
8) Skupština Kosova garantuje teritorijalni integritet Kosova i nepromenjivost njegovih granica
9) Skupština Kosova potvrđuje volju naroda za nezavisnost, koja ne može da bude predmet pregovora
10) Skupština Kosova daje podršku delegaciji Kosova čiji će rad pratiti i svaka odluka koju oni donesu o budućnosti Kosova biće ratifikovana od strane Skupštine i putem referenduma
Ova Rezolucija je pravna i politička platforma za Delegaciju Kosova za nezavisno Kosovo.

 

 
     
     
 
Copyright by NSPM