Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

KULTURNA POLITIKA

Kulturna politika

   

 

Naučni skup: "Kulturna politika u Srbiji" (Tara, 2007)

U organizaciji Istraživačko informativnog centra – Nova srpska politička misao, održan je dvodnevni naučni skup na temu „Kulturna politika u Srbiji“. Skup je realizovan 31. avgusta i 1. septembra u hotelu Omorika na Tari. U radu skupa učešće je uzeo značajan broj vodećih domaćih stručnjaka za teorijska i praktična pitanja kulturne politike: politikologa, sociologa, filozofa, kulturologa, istoričara, filologa, etnomuzikologa, teoretičara medija, eksperata za menadžment u kulturi, izdavača. Prilikom otvaranja konferencije prisutne je pozdravio glavni urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović, koji je istakao da je glavni cilj organizovanja skupa sa ovakvom temom bio da se pobudi interes kvalifikovane, ali i šire javnosti za problem mesta i uloge kulture u srpskom društvu i politici, da se otvari dijalog i omoguće susreti različitih stanovišta o značaju i konkretnim potencijalima adekvatne i realno utemeljene kulturne politike.

Na skupu je podneseno dvadeset jedno saopštenje, sa temama u rasponu od najopštijih pitanja – imamo li uopšte kulturnu politiku i koliki je značaj adekvatne strategije razvoja kulture, kakav je naš aktuelni kulturni obrazac, zbog čega je važno negovati sopstveni kulturni identitet - pa do pitanja koja tretiraju kulturnu politiku kroz pojedinačne aspekte savremene srpske kulture – medije (televiziju, tabloide), film, izdavaštvo, muziku. Učesnici konferencije ocenili su da je skup protekao uspešno, uz intenzivnu  razmenu stavova i u tolerantnoj atmosferi. Radovi sa ovog skupa uskoro će biti objavljeni kao posebno izdanje časopisa Nova srpska politička misao, dok će delovi saopštenja biti kontinuirano postavljani na sajt onlajn izdanja časopisa „Nova srpska politička misao“ www.nspm.org.yu. 

 

KULTURNA POLITIKA U SRBIJI

Tara, Hotel Omorika, 31. 08 – 01. 09. 2007.

 

PETAK, 31. AVGUST 2007.

Bojan Jovanović

Kulturni obrazac i kulturni identitet

Ljubiša Mitrović

Kulturna politika u Srbiji – između kulture zavisnosti i traganja za sopstvenim modelom

Saša Gajić

Problem srpskog kulturnog identiteta

Slobodan Vladušić

Kraj nacionalne kulture?

Predrag Marković

Istorija srpskih kulturnih politika 

Zoran Avramović

Kulturna politika u Srbiji – između konceptualizacije i prakse 

Slobodan Antonić

Srpski kulturni rat 

Trivo Inđić

Kulturna politika Srbije 

Marinko Vučinić

Kulturna politika i kulturni obrazac 

Vesna Đukić-Dojčinović

Tranziciono iskustvo kulturne politike u Srbiji – 7 godina posle izbora 

Divna Vuksanović

Kultura i medijska politika 

 

SUBOTA, 1. SEPTEMBAR 2007. 

Lorna Štrbac

Uticaj globalizacije na strukturalne, političke i kulturne promene u Srbiji 

Jasmina Ninkov

Kopernikanski obrt: definisanje kulture kao sredstva ekonomskog i društvenog razvoja Srbije – Kompetencije građanina u ekonomiji zasnovanoj na znanju 

Dragana Kanjevac

Srpska kulturna politika – ironija, paradoks ili oksimoron? 

Iva Nenić

Institucija kao mesto neslaganja: kulturna politika i emancipatorka intelektualna praksa 

Igor Ivanović

Kultura, identitet – pogled s desna 

Zoran Hamović

Kulturna politika u izdavaštvu 

Zoran Jevtovć

Srbija u zagrljaju tabloida 

Ana Hofman

Nostalgija ili subverzija? Postsocijalizam i problemi kulturnih politika u ruralnoj sredini 

Branko Radun

Kulturna „Pink“ strategija 

Ivana Kronja

Muzika i film kao deo nacionalnog kulturnog identiteta – problemi i strategije 

Jovana Papan

Od muzičkog šovinizma do muzičke demokratije: kako iznedriti svrsishodnu kulturnu politiku u muzici 

Đorđe Vukadinović

Završna reč

 

 
 
Copyright by NSPM