Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Reakcije oko teksta Zorana Ćirjakovića "Majka Druge Srbije"

   

 

Jovan Bazić

Druga Srbija – šta je to, u stvari?

Već u nekoliko brojeva NIN-a raspravlja se o “drugoj Srbiji”, sa različitih idejnih i političkih stanovišta. Međutim u svim napisima izostaje nekoliko važnih odrednica: poreklo sintagme druga Srbija, ko su njeni tvorci, šta se pod time podrazumeva, kako je ona prerasla u jednu od dominantnih nacionalnih koncepcija krajem XX veka?

Politička koncepcija o rešavanju srpskog nacionalnog pitanja pod nazivom “druga Srbija” nastala je u vreme raspada Jugoslavije (SFRJ) početkom devedesetih godina XX veka i ona je najpotpunije definisana u knjizi Milenka Markovića Srpsko pitanje između mita i stvarnosti (1997). Sam izraz druga Srbija potiče još s početka XX veka i njega je prvi upotrebio Dimitrije Tucović u vreme velikih radničkih demonstracija u Beogradu, tokom decembra 1910. godine. On je tada ukazivao na buržoasku i proletersku Srbiju, pri čemu je proletersku Srbiju označio kao druga Srbija, koja je u nepomirljivom sukobu sa buržoaskom Srbijom. Kasnije, u komunističkoj ideologiji i politici često se isticao sukob između hegemonističke i proleterske Srbije, čime se uvek stajalo na stranu proleterske Srbije, kako bi se suzbijale nacionalne težnje srpskog naroda i smanjio njegov uticaj u Jugoslaviji. Sve je to kulminiralo tokom Drugog svetskog rata, velikim podelama među Srbima na četnike i partizane, rasplamsavanjem građanskog rata, a potom i sve većim dezavuisanjem nacionalnog identiteta i etničke celine srpskog naroda. Nakon Drugog svetskog rata, došlo je do federalističkog preuređenja Jugoslavije, pri čemu su definisane federalne jedinice (republike) i utvrđene granice mimo etničkih i drugih relevantnih kriterijuma. A potom, u Srbiji su stvorene pokrajine i proglašene nove nacije rascepom srpskog etničkog stabla.

U vreme i nakon raspada Jugoslavije (SFRJ) javlja se, u nizu mnogih političkih koncepcija, i jedna od mondijalističkih koncepcija, šire poznata kao druga Srbija, koja je definisana kao “demokratska alternativa”. Druga Srbija, nastala je na idejnim i političkim osnovama mondijalizma, kao i na kritici srpskog nacionalizma. Weni začeci mogu se zapaziti u javnim istupanjima, nakon Osme sednice CK SKS, dela beogradskih intelektualaca iz liberalno-demokratskog pokreta, koji se razvijao kao opozicija režimu još od studentskih demonstracija šezdesetih godina (Nebojša Popov, Vesna Pešić, Miladin Životić i drugi); kao i nekih intelektualaca iz Saveza komunista koji su bili protivnici nacionalne politike Slobodana Miloševića, osobito Milenko Marković i Dušan Janjić, poznati kao dugogodišnji kritičari “nacionalističkih pojava u društvu”. I jedni i drugi imali su značajnu ulogu u obnovi višestranačkog sistema u Srbiji, naročito u osnivanju nevladinih organizacija. Wima je zajedničko shvatanje nacije kao isključivo građanske zajednice i davanje primata internacionalnom u odnosu na nacionalno. Do definitivnog raspada Jugoslavije, i izvesno vreme i nakon toga, borili su se za Jugoslaviju i u nju verovali.

U rešenju srpskog nacionalnog pitanja, zagovornici druge Srbije polazili su od prava na samoopredeljenje, ali se ono, umesto nacijama, priznaje samo republikama, koje se shvataju kao “političko-pravni izraz suvereniteta naroda”. Po njima, pravo na samoopredeljenje imaju samo Srbi u Srbiji, a Srbi u Hrvatskoj mogu računati na neki oblik autonomije, dok Srbi u Bosni i Hercegovini mogu imati status jednog od tri konstitutivna naroda nezavisne države Bosne i Hercegovine. Da bi se ostvarila koncepcija druge Srbije, isticano je, potrebno je da se režim u Srbiji odmah odrekne svoje nacionalne politike – da zaustavi rat i prizna novostvorene države na jugoslovenskom prostoru. Nakon toga, potrebno je izvršiti demokratsku smenu vlasti kako bi se Srbija oslobodila sankcija i međunarodne izolacije, a potom uspostavilo demokratsko društveno-političko uređenje, na principima ljudskih prava i građanskih sloboda, tržišne ekonomije, parlamentarne demokratije, razvoja prijateljskih odnosa sa susednim zemljama i uključivanja u međunarodne organizacije i integracione procese. U takvoj, “demokratskoj i prosperitetnoj Srbiji”, zagovornici druge Srbije smatraju da bi se i problem Kosova lako rešio, jer bi politički predstavnici Albanaca na Kosovu pristali na pregovore s demokratskim vlastima Srbije. A, u Vojvodini bi se postojeća autonomija osvežila novim sadržajima, kojima ne bi bila dovedena u pitanje teritorijalna celovitost Srbije. U vezi sa unutrašnjim uređenjem Srbije, u ovoj koncepciji dominira regionalni pristup, pa ima i ideja da se ona organizuje kao federacija.

Politika druge Srbije naročito je isticana na skupu predstavnika “druge Hrvatske” i “druge Srbije” u Tuheljskim Toplicama, avgusta 1993. godine (videti: Milenko Marković: Susret druge Hrvatske i druge Srbije, u knjizi “Srpsko pitanje između mita i stvarnosti”).

“Druga Srbija” je tipična mondijalistička koncepcija rešavanja nacionalnog pitanja koja je, u suštini, anacionalna i pacifistička. Wu čine ideje i koncepti o građanskoj parlamentarnoj državi i bezuslovnom miru, a nacionalno pitanje se svodi samo na etničku, kulturnu i duhovnu dimenziju. Glavni politički subjekt u ovoj koncepciji jeste građanin s neograničenim političkim slobodama i pravima, a takve slobode korespondiraju s neograničenim slobodama svetskog tržišta koje probija državne granice i, uz prateću političku i vojnu moć, uspostavlja poredak ograničenog suvereniteta država, a na globalnom planu – novi svetski poredak. Takav poredak vodi vladavini velikih svetskih kompanija i apsolutnoj dominaciji jedne supersile u svetskoj politici.

 

 
 
Copyright by NSPM