Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

KOMENTARI

Prenosimo Washington Post

   

Sreda,12 jul, 2006.

Vojislav Kostunica

Pravda za Srbiju


U situaciji koja se na jugoistoku Evrope stvorila oko zahteva da Kosovo dobije nezavisnost, svet se u osnovi suočava sa dilemom koja glasi: hoće li apsolutna pravda morati da ustupi pred relativnim političkim interesom, i hoće li autentične demokratske vrednosti biti žrtvovane pukom prividu mira?

Razlozi koje Srbija navodi protiveći se nezavisnosti svoje južne pokrajine dobro su poznati. Oni su, sa stanovišta međunarodnog prava, jednostavno neoborivi, jer počivaju na temeljnim dokumentima međunarodnog poretka kao što su Povelja Ujedinjenih nacija, Završni akt iz Helsinkija i važeće rezolucije Saveta bezbednosti UN.

Oduzimanje dela teritorije jednoj demokratskoj zemlji samo zato što jedna etnička grupa koja pretenduje na tu teritoriju preti nasiljem takođe je nedopustivo ne samo sa moralnog stanovišta, već i iz perspektive istorijskog iskustva. Čovečanstvo je na tragičan način moglo naučiti da politika ustupanja pred onima koji prete silom samo otvara put novom, i većem, nasilju.

Čisto pragmatični razlog podjednako je neosporan: nezavisno Kosovo moglo bi biti samo hronično žarište napetosti u regionu, zbog verovatnoće novih teritorijalnih pretenzija, ali ništa manje zbog ekonomske neodrživosti i već široko razapete mreže organizovanog kriminala.

Geostrateški posmatrano, i to ne samo sa stanovišta očuvanja stabilnosti na Balkanu, razlozi protiv nezavisnog Kosova nisu manje jaki, jer se čitav slučaj ne može uzeti kao jedinstven i neponovljiv. Čak i oni koji tvrde da je to moguće intimno moraju biti svesni da zatvaraju oči pred činjenicama.

Najzad, ali ne na poslednjem mestu, logički je nedopustivo da se problemi nacionalnih manjina [pogotovo onih koje već imaju sopstvenu državu] rešavaju samoopredeljenjem, jer to vodi promeni granica i svim opasnim komplikacijama koje tako nešto podrazumeva.

Ali i kad bi se oglušila na svih ovih sedam argumenata, međunarodna zajednica bi morala da bude svesna efekata eventualne nezavisnosti Kosova na demokratsku Srbiju. Može li ta zemlja, koja se samostalno i po cenu najvećih napora i rizika, oslobodila komunističkog režima, da kao takva – dakle, demokratska – preživi nasilno otimanje 15 procenata državne teritorije? Koja bi izabrana vlast mogla da objasni biračima da i dalje treba da veruju u principe tolerancije, liberalizma i neprikosnovenosti narodne volje, dakle u vrednosti prosvećene zapadne civilizacije, u ime kojih su oborili jedan opak autoritarni režim?

Prosto rečeno, jedna mlada demokratija, koja je za samo šest godina postigla impresivne rezultate u ekonomiji, razvoju institucija, zaštiti ljudskih prava, u borbi protiv korupcije i kriminala, u odnosima sa svetom, ne bi imala izgleda da preživi.

Stvar je u tome što demokratija, u Srbiji kao i bilo gde drugde, suštinski počiva na jednakosti ljudi, ali ništa manje na poverenju. Ako prestanu da veruju u pravila demokratije, ako pomisle da jedna pravila važe za jedne ali ne i za druge narode, ako ih iznevere institucije, ako propisi i norme ponašanja, u međuljudskim i međunarodnim odnosima podjednako, budu pogaženi, ljudi jednostavno gube veru. A tamo gde se ta vera izgubi, demokratiji nema života.

Pored svih principijelnih i praktičnih razloga koji su pomenuti, Srbija, u nastojanju da u svojim granicama sačuva Kosovo, postupa u najvećoj meri konstruktivno. Ona je spremna na svaki vid kompromisa koji ne podrazumeva nezavisnost i nudi Albancima najviši mogući stepen autonomije, svu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, očekujući jedino nepromenljivost granica i bezbednost za nealbansko stanovništvo pokrajine.

Boreći se za Kosovo, Srbija se danas bori za fundamentalne principe međunarodne pravde i poretka, a braneći jedan neotuđivi deo svoje teritorije ona možda brani čak budućnost demokratije kao načina života i pogleda na svet.

 

 
 
Copyright by NSPM