Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

HRONIKA

Hronika - septembar 2008.

 

 

Međunarodna krizna grupa: EU da uslovi integracije Srbije popuštanjem oko Kosova

BRISEL, 25. septembra (Tanjug) – Medjunarodna krizna grupa (MKG) izrazila je u svom novom izveštaju, objavljenom danas u Briselu, nezadovoljstvo razvojem situacije na Kosovu, te zatražila od Evropske unije da uslovi dalje evropske integracije Srbije njenim popuštanjem oko slanja misije Euleks, te prihvatanjem nezavisnosti Kosova.

Ova proalbanska lobistička organizacija ističe svoju zabrinutost zbog toga što «nestaje» politička volja u EU nastala pred donošenje odluka u februaru o slanju misije Euleks. “Za EU je sada najhitnije da Euleks budu u potpunosti operativan pre kraja godine, te da iskoristi svoj uticaj na vladu u Beogradu, koja želi članstvo (u EU), da otpočne s pragmatičnim dogovorima o novom statusu Kosova», ističe se u izveštaju. «Od jula Srbija ima novu vladu s prioritetima koji se u sukobu», ističe MKG, naglašavajući da Vlada Srbije želi brze evropske integracije ali da nije spremna da izgubi Kosovo.

«Te kontradikcije nisu održive. Beograd i Brisel moraju da se pozabave pitanjem Kosova što pre ako su ozbiljni po pitanju šansi Srbije za članstvo u EU», dodaje se u izveštaju pod nazivom «Osetljiva tranzicija Kosova». «Tokom tih pregovora, EU bi trebalo da strateški iskoristi proces pristupanja Srbije da bi obezbedila rasporedjivanje svojih misija širom Kosova te da bi pripremila Srbiju da se uskladi, ako ne i formalno prizna, novi status svoje bivše teritorije», smatraju analitičari briselskog instituta. Oni preporučuju EU da razmesti Euleks do 1. decembra, da pruži podršku primeni Ahtisarijevog plana, te da postavi Kosovo «visoko na agendi tokom razgovora o daljim koracima Srbije nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)».

Od Unmika se traži da broj funkcionera smanji na ispod 100 do početka 2009. godine, te da Srbiji ponudi samo one kompromise koji daju doprinos funkcionisanju Euleksa. MKG od Beograda traži da se sastane s “Medjunarodnim civilnim predstavnikom” Piterom Fejtom, Euleksom i ostalim predstavnicima EU radi dogovora o punoj operativnosti ove dve misije. Takodje, smatraju oni, Beograd treba da obezbedi da kosovski Srbi prihvate ove misije, te da prihvate odredbe o decentralizaciji na osnovu Ahtisarijevog plana.

 

 

 
 
Copyright by NSPM