Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

PROSLI BROJEVI

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO, Nova edicija, vol. XIII (2006). no. 1-4.

   

 

 

SADRŽAJ

Uvodnik ......... ....................... ....................... ....................... 3

TEMA BROJA: Moć

Slobodan Antonić

Tri lica moći ................ ....................... ....................... ....................... 7

Robert Dal

Moć .......... ............................... ............................... ............................... 35

Piter Bakrak, Morton S. Barac

Dva lica moći ................ ....................... ....................... ....................... 57

Stiven Luks

Moć: jedno radikalno shvatanje .......... ....................... ....................... ....................... 69

Bertrand Rasel

Oblici moći ................ ....................... ....................... ....................... 111

Vukašin Pavlović

Klasična politička misao o moći ................ ....................... ....................... ....................... 121

Ivan Milenković

Fukoova genealogija moći ....................... ....................... ....................... 137

Saša Gajić

Moć u savremenim međunarodnim odnosima ......... ....................... ....................... ....................... 157

 

Ogledi

Oliver Subotić

Društvene implikacije biometrijskih sistema identifikacije ..... .................... ....................... 171

 

RASPAD JUGOSLAVIJE

Slobodan Miladinović

Autoritarni kontekst eskalacije jugoslovenske krize devedesetih ............ ............. ............. 207

Mile Bjelajac

Kosovo – proizvodnja mita o 1987. ............ ....................... ....................... ....................... 235

Mileva Tomić

Ustav i „vojvođansko pitanje“ ... ............. ............. ............. 263

Branko Balj

Razbijanje Jugoslavije i srpsko pitanje danas ..... ............. ............. ............. 275

Milan Brdar, Slobodan Vuković

Semiotika antisrpske propagande .......... ............. ............. ............. 291

Osvrti, recenzije, prikazi

Saša Gajić

Tragika politike moći

( John J. Mearsheimer The Tragedy of Great Power Politics ) .. ............. ............. ............. 317

Miroslav Samardžić

Liberalni virus

(Samir Amin, The Liberal Virus, Permanent W ar and the Americanization of the World) ................... 322

Ivan Milenković

Neapologetska apologija demokratije

( Sejmur Martin Lipset i Xejson M. Lejkin, Demokratski vek ) .. ............. ............. ............. 329

Dejan Vuk Stanković

Oproštaj od kritičkog intelektualca

(Mile Savić, Politika filozofskog diskursa) ............. ............. ............. 332

Dijana Vukomanović

Dileme izborne demokratije

(Milan N. Jovanović, Oblikovanje izborne demokratije ) ..... ....................... ....................... ....................... 337

Miroslav Gudović

Jedno novo čitanje Crnjanskog ( Boško Obradović, Miloš Crnjanski i novi nacionalizam ) ................. 340

Contents ......... ....................... ....................... ....................... 345

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM