Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija

 

 

DEKLARACIJA O OSNIVANjU SKUPŠTINE ZAJEDNICE OPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

Mi,

Slobodni i odgovorni građani Republike Srbije,

Odbornici u 26 skupština opština u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, koja je neotuđivi deo jedinstvene i nedeljive Republike Srbije,

Koje su 11. maja 2008. godine, naši jednako slobodni i ravnopravni sugrađani izabrali na slobodnim, pravičnim i zakonitim izborima,

Koje su u Skupštinu Zajednice opština Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija delegirale skupštine opština, članica Zajednice,

Uviđajući preku i nužnu potrebu da zaštitimo svoje živote, prava, slobodu, građansko dostojanstvo, identitet, integritet, kulturu i imovinu,

Poštujući Ustav i zakone Republike Srbije, a odbacujući sve nepravne secesioničke akte,

Pozivajući se na Povelju Ujedinjenih nacija, Helsinški završni akt i Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (1999) ,

Odbacujući proglašenje otcepljenja naše Autonomne pokrajine od naše Republike kao nezakonito i ništavo,

Odupirući se svakoj nepravdi, samovolji i nasilju,

Slobodnom voljom okupismo se u Kosovskoj Mitrovici na Vidovdan, 28. juna 2008. godine da, saglasno članu 12. Ustava Republike Srbije i članovima 88. i 89. Zakona o lokalnoj samoupravi, utemeljimo Skupštinu Zajednice opština Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja nasleđuje Zajednicu srpskih opština i naselja Kosova i Metohije, i da donesemo

DEKLARACIJU O OSNIVANjU SKUPŠTINE ZAJEDNICE OPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

Opšte odredbe

•  Skupština Zajednice opština Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: Skupština Zajednice) predstavničko je telo građana Republike Srbije u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

•  Rad Skupštine Zajednice je javan.

Nadležnost

•  Skupština Zajednice usmerava i usklađuje rad opština članica Zajednice.

•  Skupština Zajednice donosi deklaracije, rezolucije, predloge i zauzima stavove koji se odnose na državne organe Republike koji deluju u Autonomnoj pokrajini i koji joj podnose redovne i, prema potrebi, vanredne izveštaje.

•  Skupština Zajednice ima pravo da Narodnoj skupštini predlaže zakone od značaja za život građana u Autonomnoj pokrajini.

Sastav i organi Skupštine Zajednice

•  Skupštinu Zajednice čini 45 delegata, koje iz svojih redova biraju odbornici skupština opština koje konstituišu Zajednicu.

•  Mandat delegata u Skupštini Zajednice traje do izbora novog delegata, po konstituisanju narednog saziva skupština opština koje konstituišu Zajednicu.

•  Svaka konstituišuća opština ima najmanje jednog delegata u Skupštini Zajednice.

•  Skupština Zajednice ima predsednika, potpredsednike, sekretarijat i osniva odbore.

Zasedanje Skupštine Zajednice i način rada

•  Skupština Zajednice sastaje se u dva redovna godišnja zasedanja i održava vanredna zasedanja po potrebi.

•  Skupština Zajednice donosi Poslovnik o radu, kojim detaljnije utvrđuje pravila i način rada.

U Kosovskoj Mitrovici

O Vidovdanu, 28. juna 2008.

 

 
 
Copyright by NSPM