Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Istina i pomirenje na ex-Yu prostorima

 

 

Slavoljub S. Lekić

Zemlja kolaboracije

Obnovljeni interes za ulogu Milana Nedića, otvorio je brojna pitanja i raspalio sumnjičavost ideoloških neistomišljenika. Naime, predstavnici Srpske liberalne stranke, 3. jula 2008. podneli su zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića, generala vojske Kraljevine Jugoslavije i predsednika srpske vlade od 1941-1944. (1) U zahtevu se traži da sud utvrdi da je Nedić bio žrtva progona i nasilja i da su ga komunističke vlasti lišile života premda su tvrdile da je Nedić izvršio samoubistvo. U zahtevu za rehabilitaciju negira se Nedićeva izdaja zemlje i navodi da je vlada pod okupacijom formirana 29. avgusta 1941. radi `spasavanja Srba od biološkog uništenja` a sam Nedić je funkciju prihvatio pošto mu je predočeno da je Hitler odlučio da, u cilju smirivanja situacije, Srbiju okupiraju trupe hrvatskih ustaša, Mađara, Bugara i Albanaca. (2) Podnosioci zahteva za rehabilitaciju naveli su da je u vreme vlade Nedića u Srbiji razmešteno 600.000 srpskih i veliki broj slovenačkih izbeglica. (3) Ovaj zahtev navodi na razmišljanja i smiren razgovor o odnosu Srba prema vremenima okupacije koja su prošla i onom što jeste. Za ocenu položaja vlade Milana Nedića važni su : a) razvoj događaja u Evropi i SSSR-u i b) zbivanja na prostoru bivše Kraljevine Jugoslavije.

Fašistička ili rasistička Evropa?

Politički procesi na prostoru Evrope i SSSR-a, između dva rata, zaodenuti su ideološkim štofom , a njegova potka je predstava o fašizmu iza koje se ne naslućuju prizemne ambicije i veze između krupnih kapitalista i fašista, niti dinamika širokog sistema koalicija koje su dugotrajna crta evropske prošlosti. Ako se uopšte mogu upoređivati režimi Staljina, Musolinija i Hitlera, izgleda da su ideološki mnogo bliži italijanski fašizam i sovjetski komunizam nego nacionalsocijalizam i staljinizam. Za razliku od Staljinovog komunizma koji je gulage stvarao za svoje građane, nemački nacionalsocijalistički rasizam usmeren je na osvajanje `životnog prostora` i istrebljenje nižerazrednih naroda. Komunizam hoće da popravi svet , a nemački nacionalsocijalizam hoće da ga osvoji i prepravi. Fašizam je potanko i iznijanisirano opisivan, ali slabije objašnjavan, što najbolje pokazuju detaljne i opširne biografije Hitlera ili psihološke studije vođa Trećeg rajha. Razuđeno i široko prikazivanje pojedinih istorijskih aktera ume da zamagli samu suštinu i domete pokreta kojim oni upravljaju, a takođe i zakulisne i zamršene ciljeve vlada i pojedinih interesnih grupa. Pri upoređivanju i vrednovanju fašizma i staljinizma zapostavlja se odnos narasle ekonomije zapadne Evrope i Amerike prema oblasti anekumene smeštene istočno od Urala. Hitler ne vidi prostor za nemački narod na zapadu ili jugu Evrope već na istoku, te savez Nemačke sa Rusijom smatra neodrživim i katastrofalnim po Nemce. (4) On zapaža da su ruski Sloveni bliži Francuzima nego Nemcima pošto ih lagan, površan, raznežen život u Francuskoj više fanscinira, jer mu je duhovno srodniji nego ozbiljnost nemačke borbe za opstanak , te je ruska inteligencija u Parizu našla središte sopstvenih potreba za civilizacijom. (5) Za razliku od Slovena, Hitler pokazuje divljenje prema Engleskoj i Englezima , jer misli da ako ima engleskog svetskog carstva onda ne postoji politički mudar narod koji bi se bolje uklopio u to carstvo. (6) Hitler spekuliše da je predrasuda da bi se Engleska protivila nemačkoj prevlasti u Evropi. (7) On smatra da su prirodni neprijatelji Engleske Francuska i Rusija. Prva, zbog njenih kontinentalnih političkih ciljeva, a Rusija, jer je pretnja Indiji i vlasnik izvora nafte. (8) Dakle, ustrajno teorijsko tumačenje totalitarne prirode fašizma ili staljinizma olakšalo je njihovo moralno izjednačavanje. Pripovest o Evropi podeljenoj na dobre i zle (antifašiste i fašiste; komuniste i kapitaliste) zadugo je skrivala razuđenu geopolitičku igru između SSSR-a, Nemačke, Britanije i Amerike u borbi za istočnu Evropu. Me đutim, ono što je blisko zdravom razumu , jeste suštinska razlika između sovjetskog komunizma i fašizma na polju međunarodnih odnosa. Izjednačavanjem nacionalsocijalizma i staljinizma kamuflira se nemačka osvajačka politika. Izlazi da su Hitler i Staljin samo dva strane istog zla, premda je Staljin branio svoju zemlju od nemačke nezajažljivosti.

Sovjetska imperija zla našla se u društvu fašističke i samim tim postala žrtva Drugog svetskog rata, a S ovjeti su, umesto pobednika, postali zli neprijatelji. Napad na takvog neprijatelja, kao u vreme Drugog svetskog rata, imao je opravdanje i moralno utemeljenje. Ako se fašizam smesti u okvire rata ideologija, onda se Hitlerova osvajanja mogu tumačiti kao odgovor na boljševičku akciju 1917. Bezbožnička doktrina nacionalsocijalista o nejednakosti naroda mogla je opravdati uništavanje Slovena i njihovo brojčano svođenje na neškodljivu grupu.

Srpska rasprava na levici

Pokušaj rehabilitacije Milana Nedića, kako prenosi BiBiSi, izazvao je ogorčenje Aleksandra Lebla predsednika Komisije za praćenje antisemitizma pri Savezu jevrejskih opština Srbije pošto je general Nedić, po Leblovom mišljenju, odgovoran za progon Jevreja u Drugom svetskom ratu. (9) Ovaj predlog izgleda ne uživa ni simpatije značajnog dela zvanične srpske istoriografije i naučne javnosti , te su zagovornici Nedićeve rehabilitacije svrstavani među predstavnike revizionističke istoriografske škole , a njihovi predlozi smatraju se revanšizmom i smeštaju u oblast socijalne psihopatologije. (10) Kao zgodan primer nenaučne revizionističke istorije, protivnici Nedićeve rehabilitacije, navode interpretaciju savezničkog bombardovanja Beograda na Uskrs 1944. Naime, tada je Srbija bila deo `nemačkog dopunskog prostora` a Beograd – važan saobraćajni i industrijski centar za nemačku vojnu industriju. (11) Upravo zahvaljujući Nediću, naglašava istoričar Đorđe Stanković, od marta 1942. Beograd počinje da živi životom `pacifikovanog i kvislinškog grada`. Posebno ističe da je bombardovanje Beograda i drugih ciljeva tražio Draža Mihailović od Britanaca već marta 1942. godine pošto `Srbi neće žaliti civilnih žrtava`. Ovakvi zahtevi nisu iznenađenje budući da je, po mišljenju Stankovića, Srbija bila `najkvislinškija država u Evropi`. Međutim, srpski istoričari retko kada kažu koliko je nemačkih vojnika stradalo u Holandiji, Danskoj, Belgiji, Češkoj u kojima nije važilo pravilo odmazde, kao u Srbiji. Ipak, u `najkvislinškijoj državi u Evropi` pucalo se na Nemce, a Draginac, Kragujevac i Kraljevo, simboli su surovosti nemačkih okupatora, ali i njihovog odnosa prema drugorazrednim Srbima. I ne samo njih, već i antifašista koji su posle pucnjave bežali u šume ne mareći za odmazdu okupacionih snaga . Verovatno zato istoričar Veselin Đuretić misli da u situaciji podeljene odgovornosti tri učesnika (Nedić, Mihailović, Ljotić) vode odgovornu politiku prema narodu , dok je četvrti (rusofilski partizani) nadahnut načelom da cilj opravdava sredstva.

Ugledni ljudi u Srbiji koji u Nediću vide kvislinško zlo, ovoga upoređuju sa višijevcima maršala Petena ili ga smeštaju u šareno društvo gde su J. Tiso, M. Budak, V. Velmar-Janković, J. Antonesku. Slovački revizionisti, veli Todor Kuljić, kažu da je Tiso spasavao Jevreje, a Pavelićeve kćerke, prenosi on, svedočile su da njihov otac nije mrzeo Jevreje. (12) Oštrina njegove kritike i nezadovoljstvo posledica su novog poretka sećanja gde su kvislinzi žrtve komunističkog terora i sveci. (13) Kuljić misli da je smena antifašizma anti-antifašizmom važan idejni segment divlje privatizacije praćene službenom reklerikalizacijom. Dakle, Kuljić u uznemirujućem zahtevu za rehabilitaciju uočava jednu vrstu klasnog sukoba u kome se nadmeću dve ideologije, totalitarna sa obeležjima klerikalne i demokratska. Ugledni istoričar Predrag Marković nešto nijansiranije i opreznije osporava predlog za rehabilitacije Milana Nedića i ističe da ni jedan kvisling u Evropi nije rehabilitovan. (14) Marković ujedno skreće pažnju da Nedićeve plemenite namere i teš ka sudbina nisu opravdanje za izdaju pošto je i među nacistima bilo dobronamernih. (15) Ipak, površno izjednačavanje dobrih namera Nedića i nacista, koji su uz pomoć Budaka, Pavelića, Hortija i drugih istrebljivali čitave narode, nije ut emeljeno niti pravedno. Otuda se konzervativna Srbija sve češće buni i smelije zahteva skidanje jarma partizanskog mita. (16) Nasuprot njoj, huči nabujala i duboka srpska levica, preoblikovana i konačno ujedinjena na početku ovog veka. Ona ima dovoljno snage da sa novim mondijalističkim pritokama spreči pobunu protiv oktroisane istoriografije i politike urasle, od vremena terora komunističkih oslobodilaca do danas, u temelje obrazovnih, kulturnih i naučnih institucija Srbije. A da će sve ostati po starom, barem u dogledno vreme, svedoči i smušenost tzv. revizionističke istoriografije i predstavnika konzervativnih krugova. Stidljivo i oprezno desničari zapažaju da Srbija nema prave komuniste koji su ujedno i antifašisti. (17) Nekomunistički antifašisti u nacionalsocijalizamu ne vide samo totalitarizam (sličan staljinizmu) već i čedo evropske civilizacije koje je ponizno prihvatila nemačka vojna i politička vrhuška uverena da će uspeti da ostvari nemačke stare osvajačke ciljeve. Otuda današnji nekomunistički antifašisti u Srbiji imaju skromne izglede u javnom dvoboju sa levičarskim antifašistima. Ništa veće nego Nedić i Mihailović dok su nasuprot imali Budaka, Artukovića, Hitlera , a bili podaleko od Staljina, Čerčila i Ruzvelta. Nedićev greh uvećala je brza propast Trećeg rajha , te se on našao u ulozi dvostrukog gubitnika: kao saradnik okupacionih vlasti i kao najistaknutiji predstavnik neprilagođene Srbije kojoj je prolazilo vreme. Njegova ideja o seljaku kao najboljem i najzdravijem delu naroda, u oktobru 1944, probranoj manjini nabreklih i samouverenih pobednika, zaštitnika radničke klase, morala je biti podjednako provokativna i naivna.

Mapa podeljene Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. (18)

 

U vreme Nedićeve vlade , pored Srbije na jugoistoku Evrope , okupirana je samo Grčka. Oko Srbije su uglavnom neprijateljske zemlje sve saveznice Hitlera (videti mapu) . Pre svih , novoskrojena NDH u kojoj je broj pobijenih Srba nadmašio broj izbeglih. Slede Mađarska i Velika Albanija čije se konture mogu prepoznati na današnjim mapama na kojima su Kosovo i Metohija iscrtani obaška od Srbije. Bugarska je obuhvatala deo Srbije i potpuno ju je odvojila od Grčke. Dakle, Srbija je u vreme Nedićeve vlade imala status poražene i razdeljene zemlje. Njen status provocira brojna pitanja. Da li je okupirana Srbija imala mogućnost da bira hoće li imati ili ne vladu? Da li je ipak neko morao da razgovara sa Nemcima? Da li je narod u Srbiji mogao da se, kao u vreme Turaka, digne i listom ode u šumu odakle bi davao dugotrajni otpor neprijatelju? Da li je saradnja i prijateljstvo srpskih suseda sa Berlinom pothranjivalo teritorijalne aspiracije `dobronamernih` suseda prema neposlušnoj Srbiji? Ako ove nedoumice more srpske istoričare njih nema kod predstavnika nemačkih okupacionih snaga. Tako, Herman Nojbaher, specijalni izaslanik Trećeg rajha za Jugoistok, u svojim memoarima konstatuje da su Srbi u to vreme bili divljač za odstrel koju je svako mogao nekažnjeno da progoni i ubija što je, po njegovom mišljenju, ugrožavalo i nemačku poziciju. (19) Sam Nojbaher uočava da jugoslovenske vlasti u optužnici ističu da on nastoji da oslabi partizanski pokret ` i to uz pomoć Nedića i da sprovodi politiku Velike Srbije` te da mu je `pošlo za rukom da ukloni iz Beograda Majsnera koji je po Nojbaherovom uverenju, svojom `tvrdom linijom` terao ljude u šumu i tako stvorio Nemačkoj političke protivnike. Uz pomoć vrhovnog komandanta za jugoistok, feldmaršala Fon Vajksa, koji je prihvatao njegove predloge, Nojbaher je uspeo da promeni uputstva koja se odnose na mere odmazde protiv stanovništva i streljanja talaca.` (20)

Saradnja bez kraja

Istorijske analogije nisu izraz metodološke briljantnosti. Međutim, slični istorijski procesi teško će promaći pažnji trezvenog uma, posebno ako se ponove za života iste generacije. Tako i zbivanja u dva svetska rata i ratnom raspadu SFRJ podstiču na razmišljanje, kako o događajima tako i srpskim ostrašćenim raspravama. Kakva je razlika između polemike o patriotama i izdajnicima iz doba kada je Mirjana Marković bila na vrhu moći i debate o kvislinzima i antifašistima u zenitu Tadićevog trijumfa ili pak o neprijateljima naroda u vreme Milovana Đilasa i Stevana Krajačića? Osim što pružaju sliku binarnog sveta i isključuje treću ili četvrtu stranu u razgovoru ne nudeći ništa novo. Dok je Nedićeva Srbija bila potpuno okupirana i opkoljena, ne baš prijateljskim državama, Srbija 1999. je bila slobodna , osim što se deo njene teritorije nalazi o pod vojnom kontrolom Atlantskog saveza koji je vodio rat da bi raspravio evropsku derivaciju metafizičkog pitanja ljudskih prava Arbanasa. Ko danas od srpskih zvaničnika sme javno da kaže da je Srbija okupirana i opkoljena, a da je NATO pakt ne prijatelj naroda? P remda svaki građanin duboko oseća da proživljava tu nelagodnu stvarnost. Ali zašto bismo se time bavili ako već istražujemo i iznalazimo blagodeti saradnje sa `prijateljskim` silama? Uostalom ljudska duša ima mehanizme odbrane od ovog neugodnog stanja, koji se kod najistaknutijih među nama pretvaraju u dobro poznat mehanizam identifikacije sa agresorom ili pak prkos. I strah i prkos i potištenost ponekada se pusto i balkanski utapaju u alkoholisanim tranzicionim napojnicama. Verovatno ni sam Milan Nedić, svestan što čini, nije tvrdio da je zemlja okupirana , već je vodio svoju bitku za opstanak. Položaj Nedića ne krije samo moralne dileme već i životnu dramu , te se možemo zapitati kome je bilo teže: Milanu Nediću ili Vojislavu Koštunici. Prvi je smeštao izbeglice iz raznih krajeva bivše Kraljevine , a Milošević, Đinđić i Koštunica brinuli su o nesrećnicima iz istih krajeva komunističke federacije. Prema podacima vlade Republike Srbije, zavisno od žestine ratnih sukoba i izvora podataka, broj izbeglih i raseljenih, na teritoriji Srbije i Crne Gore u poslednjoj deceniji dvadesetog stoleća kretao se od 350.000 do 800.000 lica. (21) Biće da među njihovim brigama o prognanima nema velike razlike osim što srpski vođi stoje na različitim tačkama vremenske skale. Razlika između njih je, možda, u emotivnoj reakciji na stresnu situaciju. Izgleda da su Nedić i Draža imali veći strah od Pavelićeve Nezavisne, Hortijeve Mađarske, Bugarske i šiptarskog bašibozluka , nego današnji srpski vođi od korpusa arbanaških pobunjenika koje obučava Pentagon. Ako se posmatra tok srpske izbegličke reke nekada i sada ili skrene pogled na geografsku mapu Balkana lako je uočiti konvergenciju oblika Nedićeve i savremene Srbije.

D ok srpski istoričari nižu dokaze o kolaboraciji, domaća javnost bi mogla da raspra vlja o mnogo važnij im pitanj ima : da li postoji mala i velika kolaboracija i koja je veća: ona pod Hitlerom, Klintonom ili Mehmed pašom? Da li kolaboracija na balkanskim prostorima zastareva? Nisu li Srbija i ostali delovi bivše SFRJ prepuni slovenskog stanovništva muslimanske vere koje je u davnoj prošlosti bilo srpskog roda, a hrišćanske vere. Danas je taj deo našeg naroda cenjen i posebno pažen, a njegovi predstavnici u vladinim institucijama omiljeni. Retko ko se od istoričara odvaži da javno i jasno odredi njegovo poreklo i veze sa lokalnim pravoslavnim stanovništvom. Da li je možda poneki od predaka današnjih srpskih muslimana (neke danas nazivaju Bošnjacima) možda kolaborirao sa moćnom Otomanskom imperijom?

Istorija srpske kolaboracije ipak nije završena . Ona se nastavlja , a sa njom i nedoumice: ko je pravi saradnik, a ko nije i zašto saradnici iz jedne epohe svojim prethodnicima ostrašćeno stavljaju žig kolaboracioniste. U stvari, nejasno je čija mera je prava i ko ima konačnu reč. Zamršenih primera mnogo je, ali poučan je crnogorski. Naime, p redstavnik nemačkog okupatora, Nojbaher zapaža, u tome nije usamljen, da Crnogorci imaju samosvest da su oni najbolji Srbi, (22) a šezdesetak godina kasnije značajan deo srpske demokratske nomenklature moralno i materijalno pomaže crnogorski separatistički pokret koji je šizofrena negacija srpskog. (23) Nekada se išlo u savez sa Mačekom – danas sa zelenašima krijumčarima – a na polzu celog roda. Isto tako, taj predstavnik Nemaca predložio je 1943. Ribentropu da se formira Velikosrpska federacija koja bi se sastojala od Srbije, Crne Gore i Sandžaka. (24) Istovremeno, Milan Nedić od Ribentropa traži promenu tadašnjih provizornih granica Srbije tako što bi se Srbiji dala čista srpska područja u Bosni i Hercegovini, dodeljena Nezavisnoj državi Hrvatskoj, pošto Hrvatska nema etničke i prirodne granice, traži Kosovo, jer je ono junačko groblje svih Srba. Ribentrop besno odgovara da čak ni jedna Francuska ne može da postigne da dođe do revizije njenih granica te je srpski zahtev, dok traje rat, neprihvatljiv. (25) Današnjoj Srbiji ne preti nemačka okupacija , ali najistaknutiji Srbi različito razmišljaju o saradnji sa Vašingtonom, najzaslužnijim za formiranje samozvane države Kosovo. Neki od njih dive se američkoj moći, kao njihovi preci Rajhu, odlaze na prijeme američkih predstavnika i rade na sporazumu kojim bi Kosovo dobilo nezavisnost , ali na način prihvatljiv za Beograd. (26) Pritisnuti teretom Kosova i ne stižu da razmišljaju o `čistim srpskim područjima u Bosni i Hercegovini` koja su u Dejtonu dobila jasnu konturu i ime – Republika Srpska. Očigledno je da se vremena menjaju , a sa njima i granica između saradnje i otpora porobljenih, uvek željnih života u nekom novom i bajkovitom evropskom redu. Da li je u takvim vremenima umesno postavljati pitanje gde se nalaze kosti Nedića i Čiče ili tu tajnu treba prepustiti dušama naslednika njihovih dželata. Ako ništa, barem znamo gde su sahranjeni Krcun, Stambolić, Đinđić i Milošević. Učesnici srpskog ideološkog rata postali su obzirniji prema posmrtnim ostacima protivnika, možda samo zato što je sukob između pripadnika neumorne levice. Nije li je to nagoveštaj da je srpska vlast samostalnija od one u doba Nedića i Mihailovića?

Karikatura istorijskog sećanja

Današnjim generacijama teško je razumljiva činjenica da je Dragoslav Stojanović, jedan od osnivača satiričnog lista Jež, pogubljen 1945. kao neprijatelj naroda, rehabilitovan tek 2007. godine. (27) Za njegovu osudu presudno je bilo što je, u vreme rata, dizajnirao plakat `Majko Srbijo pomozi` kojim se domaćini pozivaju da prime srpske izbeglice iz Hrvatske. Udes karikaturiste u oslobodilačkom haosu i zakasnela ispravka ne pokazuje samo surovost komunističkih zlikovaca , već i savremenika čije je sećanje nagrizao zub vremena. Za neistomišljenike, najbolnija je kolaboracija iz bliže prošlosti, budući da su uspomene sveže, a mnogi preživeli zainteresovani za utemeljenje svoga viđenja istorije. Zato su obuzeti ličnim pizmama, porodičnim dugovima i provincijalnim osvetama. U njihovim raspravama preovladava palanački mentalitet koji sopstveno viđenje prošlog izdiže iznad sveta i stvarnosti. Ova provincija nema ni želju ni moć da svoju kob i udes neistomišljenika postavi u realni okvir stvarnosti bila ona Hitlerov novi evropski red, osmanlijski vrli svet ili očaravajuća Pax A mericana . Zaboravni i slabo orijentisani, uz to ostrašćeni i pohlepni, iznova se čude sudskim procesima u kojima se sudi klasi ili narodu, bilo da je proces organizovan u tek oslobođenom Beogradu ili u odavno slobodnom gradu Hagu. Za zajapurene lok al ce svako suđenje istoriji i rasama novi je početak sveta koji će doći. Upravo životni put veštog političara knjaza Miloša, koji je prvo ugovorio Karađorđevu glavu, potom uklonio kuma, a onda započeo plodotvornu saradnju sa Turcima, ponajbolje potkrepljuje politički i moralni relativizam prohujalih ljudi i vremena.

Ako polovina Srbije sumnja da je Nedić izvršio samoubistvo u komunističkom zatvoru, a druga polovina veruje da je umoren bez suđenja, onda bi se pravda i istorijska istina jedino mogle zadovoljiti pokretanjem sudskog procesa Milanu Nediću koji je osuđen bez suda . U tom slučaju bi svedoci vremena i predstavnici srpske istoriografije i nauke svojim svedočenjima, radovima, knjigama i ukazivanjem na istorijsku građu najbolje pokazali istinoljubivost u procesu koji bi se razlikovao od suđenja Mihailoviću i Artukoviću. Ako je, pak, od istine važnije očuvanje nedodirljive komunističke istoriografije, već bi se mogao naći neki Višinski koji bi skrojio istinu po volji najmoćnijih i najuticajnijih. Izjave u štampi, laka i iskričava konverzacija u javnim glasilima lišena obaveze, priziva novog Miloša Minića spremnog da u Srbiji ponovo dramatizuje Kafkin Proces u kome bi glavni junak opet bio grešni Milan Nedić. Srbiji nije potreban prećutan Nedić, već istina o njegovoj vladavini i zbivanjima u tom vremenu. Jedino tako bi uvereni u svoju istinu, zagriženi protivnici i poštovaoci Nedića, mogli da pomognu tužiocu, odbrani, sudu i čitavom narodu da rasvetle i razumeju zbivanja vo vremja njegove vlade. Nakon srpske čudotvorne tranzicije, koja se ciklično ponavlja, konačnu reč o kolaboracionistim a iz vremena Turaka, Austrougara, Nemaca, Brozovih komunista i kapitalista i, napokon, sud o saradnicima američkih okupatora, daće nov i istoriografi neopterećeni obavezama, barem za period koji mi živimo. A dotle bi gordi srpski intelektualci o svojoj nezavisnosti i nepristrasnosti trebalo da recituju u sebi i smelo zatraže otvaranje svih arhiva koji kriju tajnu naše kolaboracije sa nemačkim okupatorom. O kasnijim kasnije.

Fusnote:

1. Tanjug, 3.7.2008.

2. Isto.

3. http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2008/07/080707_nedic.shtml

4. Hitler, A . 2006. Moj poredak sveta . Metaphysica, Beograd , poglavlje Nemačka i Rusija , str . 149. Ova knjiga datira iz 1928. godine a otkrivena je posle oslobođenja 1945. godine.

5. Isto, poglavlje Nemačka i Rusija, str. 159.

6. Isto, poglavlje Engleska kao savaznik, str. 171.

7. Isto, str. 174.

8. Isto, str. 182/3.

9. http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2008/07/080707_nedic.shtml

10. Kljakić, Lj. 2008. Ostrašćeni istoriografski revizionizam , Politika, 4.8.08.

http://www.politika.co.yu/rubrike/tema-dana/Ostrashceni-istoriografski-revizionizam.sr.html

11. Kljakić, Lj. 2008. Ostrašćeni istoriografski revizionizam , Politika, 4.8.08.

http://www.politika.co.yu/rubrike/tema-dana/Ostrashceni-istoriografski-revizionizam.sr.html

12. Intervju Veselina Đuretića. Glas javnosti, 7.7.08.

http://www.glas-javnosti.co.yu/clanak/tema/glas-javnosti-07-07-2008/ruska-baza-pravi-ravnotezu

13. Kuljić, T. Upotreba kvislinga. Politika, 4.8.08. http://www.politika.co.yu/rubrike/tema-dana/Upotreba-kvislinga.sr.html

14. Isto.

15. Večernje novosti 4.7.08. http://www.novosti.rs/

16. U izjavi za Večernje novosti od 4.7.08. Predrag Marković kaže: `Sigurno je da postoji mnogo argumenata i dokaza da je Nedić bio plemeniti čovek, koji je samo želeo da zaštiti svoj narod. Ali, isto to bi se moglo reći za većinu nacista, jer su i oni želeli najbolje za svoj narod.` Nedi ć je, prema Markovićevim rečima, jedna od tragičnih figura srpske istorije. `On je svesno poneo taj žig, iako je i sam znao da bi ga svaki oslobodilački pokret osudio - dodaje naš poznati istoričar. - Uradio je ono što je bilo potrebno da se smanji broj žrtava i da se olakša život srpskog naroda tokom rata. Ali, ako njega rehabilitujete, onda to isto može da važi i za sve naciste.`

17. Latinović, Z. 2008. Čije je sajmište? NIN, 10.7.08. str. 28-30.

18. http://www.nspm.org.yu/koment_2007/2008_pavic9f.htm

19. Trud, A. 2007. Geopolitika Srbije. Službeni glasnik, Fakultet bezbednosti, Beograd, str. 59.

20. Nojbaher, H. 2005. Specijalni zadatak Balkan. Službeni list SCG, Beograd, str. 128.

21. Isto, str. 141.

22. http://www.srbija.sr.gov.yu/pages/article.php?id=45

23. Nojbaher, H. 2005. Isto, str. 41.

24. Neskrivenu podršku pružala je Demokratska stranka. Nenad Bogdanović bivši gradonačelnik Beograda i visoki funcioner DS podržavao je odvajanje Crne Gore od Srbije. Napr. http://www.pobjeda.co.me/citanje.php?datum=2005-05-20&id=61976 ili http://www.blic.co.yu/stara_arhiva.php?id=85070

25. Nojbaher, H. 2005. Isto, str. 151.

26. Nojbaher, H. 2005. Isto, str. 134.

27. Mediji su u aprilu 2007. izvestili da je austrijski kancelar Alfred Guzenbaur `zajedno sa predsednikom Srbije Borisom Tadićem radi na sporazumu kojim bi Kosovo dobilo nezavisnost, ali na način koji bi bio prihvatljiv za Beograd` ali ova vest je potom ublažena. http://www.blic.co.yu/politika.php?id=1592

28. Kasnija zbivanja potvrdila su i ovu glasinu kao što se u prošlosti često događalo a najbolja potvrda je pomirljiv ton srpske vlade.

27. Jež, br. 3007 (2008) str. 2-3.

14. jul 2008 .

 

 
 
Copyright by NSPM