Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

KOMENTARI

Politički život

 

 

 

Sonja Liht

Nismo prihvatili smenu glavne urednice

Predsednica UO „Politike” AD objašnjava razloge za raspisivanje konkursa

Redakcija „Politike” sinoć je, pred zatvaranje prvog izdanja lista, dobila saopštenje Sonje Liht, predsednice Upravnog odbora „Politike” AD. Objavljujemo saopštenje u celini:

Povodom nejasnoća koje su se pojavile u vezi sa odlukama donetim na sednici Upravnog odbora „Politika” AD želela bih da iznesem nekoliko pojašnjenja.

Glavna i odgovorna urednica lista „Politika”, gđa Ljiljana Smajlović, iznela je preko sredstava javnog informisanja zahtev „da se javno saopšti šta ne valja u uređivačkoj politici koju sam ja vodila“. Tim povodom, kao predsednica Upravnog odbora „Politike” AD, dužna sam da pojasnim da ovo telo nije nadležno da se bavi i ocenjuje uređivačku politiku lista „Politika”, niti je novi saziv UO „Politike” AD to do sada činio. Istovremeno, mislim da delim mišljenje većine članova UO „Politika” AD, kada kažem da visoko cenim profesionalizam gđe Smajlović, njeno bogato novinarsko iskustvo, posebno u domenu spoljne politike, kao i njena nastojanja da obogati list „Politika” novim sadržajima.

S druge strane, Upravni odbor „Politike” AD zadužen je, između ostalog, na osnovu člana 88 Statuta „Politike” AD da brine o razvoju „Politike” AD, i dužan je da obavesti Skupštinu akcionara o „nameravanoj poslovnoj politici”. Na osnovu rezultata poslovanja ove važne i ugledne kuće, UO „Politika” AD je bio prinuđen da preduzme mere s ciljem unapređenja poslovanja kako „Politike” AD tako i preduzeća „ Politika NM ”. U preduzeću „ Politika NM ”, koje je vlasnik lista „Politika”, „Politika” AD ima 50 odsto kapitala. Što se tiče „Politike” AD, UO je doneo odluku da se u najkraćem roku raspiše javni konkurs za izbor novog generalnog direktora „Politike” AD.

Povodom poslovanja „Politike NM”, UO „Politike” AD je morao da ima u vidu smanjenje tiraža lista „Politika” koji je svakako jedan od uzroka visokog pada vrednosti akcija „Politike” AD, a dobio je i zahteve reprezentativnih sindikata da utvrdi „odgovornost ljudi na čelu oba preduzeća čiji su poslovni potezi doveli do ovakvog stanja”, o čemu će se posebno raspravljati na narednoj sednici UO „Politika” AD.

Generalni direktor lista „Politika”, g. Janićijević, izjavio je da inicijativa za raspisivanje konkursa nije došla ni od rukovodstva ni od Skupštine PNM-a. Tim povodom javnosti dugujemo sledeće pojašnjenje. Na sednici UO „Politika” AD, održanoj 22. septembra, g. Jovan Simić obavestio je usmeno članove UO da rukovodstvo PNM-a traži od UO „Politika” AD da pokrene inicijativu za smenu gđe Smajlović. Članovi UO „Politika” AD su, posle pretresanja ovog pitanja, odlučili da ne prihvate da pokrenu inicijativu za smenu glavnog i odgovornog urednika lista „Politika”, već su, u skladu sa prethodno predloženim načinom izbora generalnog direktora „Politike” AD, doneli jednoglasnu odluku da se pokrene inicijativa pred Skupštinom PNM-a da se raspiše konkurs za izbor glavnog i odgovornog urednika, uz prethodno pribavljeno mišljenje redakcije lista „Politika” o kandidatima. Ova inicijativa obezbedila bi transparentnost, kao i učešće u procesu izbora onih koji su najpozvaniji da o tome daju mišljenje. Time bi se ceo proces depolitizovao. Ukoliko se prihvati ova inicijativa, razume se da i sama gđa Smajlović može da se javi na konkurs.

Ova odluka doneta je jednoglasno, a povodom nedoumica u javnosti u vezi sa ovim pitanjem, dužna sam da saopštim sledeće podatke: g. Jovan Simić, predstavnik većinskog kapitala u „Politici” AD, obavestio je UO „Politika” AD da su ga akademik Matija Bećković i g. Predrag Mihajlović ovlastili da glasa u njihovo ime, što je g. Simić i učinio, i time su formalnopravno, preko svog ovlašćenog predstavnika, i oni glasali za odluku o pokretanju inicijative za raspisivanje javnog konkursa. Na sednici UO „Politika” AD doneta je i odluka da se pozovu članovi koji se do sada nisu pojavljivali na sednicama „Politike” AD da ubuduće dolaze na sednice UO, jer će se UO i ubuduće baviti izuzetno važnim pitanjima.

Dalja procedura nalaže da se Skupština „ Politike NM ” i generalni direktor izjasne o ovoj inicijativi. Ova skupština sastoji se od tri člana koja imenuje UO „Politike” AD i tri člana koja imenuje suvlasnik „ Politike NM ”, nemačko preduzeće VAC. U slučaju nerešenog ishoda preovlađujući glas po pitanju imenovanja glavnog i odgovornog urednika lista „Politika” imaju predstavnici koje je imenovala „Politika” AD. Na Skupštini PNM-a je da prihvati ili odbaci ovu inicijativu. Do odluke Skupštine PNM-a odluka UO „Politika” AD ostaje samo načelna inicijativa.

U vezi sa brojnim komentarima čitalaca koji izražavaju zabrinutost da li će doći do uvođenja jednoumlja u list „Politika” i da li će dosadašnji kolumnisti biti u mogućnosti da i dalje pišu za list „Politika”, dužnost mi je da naglasim da sam se celog života borila za slobodu govora i mogućnost da svako ima pravo da iznese svoje mišljenje. Zato verujem da, nezavisno od odluke Skupštine PNM-a, bez obzira na to ko bude glavni i odgovorni urednik lista „Politika”, načela slobodnog novinarstva moraju da budu uvažavana, što znači da na stranicama lista „Politika” mora da bude očuvana različitost stavova koja je i do sada krasila ovaj list.

S poštovanjem,

Sonja Liht ,
Predsednica UO „Politika” AD

Bećković: Nisam imao čast da upoznam Simića

Ne znam ništa o inicijativi za smenu glavnog urednika „Politike”, pokrenutoj na sednici Upravnog odbora „Politike” AD kojoj nisam prisustvovao. Znam da na dnevnom redu, priloženom uz poziv za sednicu, te tačke nije bilo. Ne znam da je neko nekog ovlastio da glasa u njegovo ime o pitanju koje nije na dnevnom redu, kamoli da sam ja ovlastio da o tome umesto mene glasa gospodin Jovan Simić, koga još nisam imao čast da upoznam. Ne znam da je bilo slučaja da se pitanje smene ili izbora glavnog urednika jednog lista rešavalo pod tačkom „razno”. Zato predlažem da se sazove nova sednica Upravnog odbora sa tačkom dnevnog reda: Inicijativa za smenu glavnog urednika „Politike”. To će biti prilika da se čuju sva mišljenja i svi argumenti i donese regularna odluka, kako članovi Upravnog odbora ne bi o svojoj odluci saznavali tek iz novina.

U dvadeset i prvom veku bi već bilo i vreme da se na takvu sednicu pozove i glavni urednik o kome je reč.

Kusturica: Ne vidim razlog za promenu glavnog urednika

Redakciji „Politike” sinoć se javio i Emir Kusturica, proslavljeni režiser i takođe član Upravnog odbora „Politike” AD koji nije prisustvovao sednici na kojoj je odlučivano o konkursu za izbor novog glavnog urednika lista „Politika”. Kusturica se saglasio sa Bećkovićevim predlogom da se sazove nova sednica UO, uz napomenu da „ne vidi razlog zašto bi se menjao glavni urednik „Politike” ako se svi slažemo sa idejom generalnog direktora da je „Politika” napredovala u svakom pogledu, od grafičkog izgleda do uređivačkog aspekta. Zašto uopšte dolazi do ideje o toj smeni, pita Kusturica. Tiraž „Politike” se kreće u okvirima tiraža koji vladaju i u mnogo jačim i razvijenijim društvima, pa čak ni francuski „Mond” nema mnogo veći tiraž.

[Politika 25.09.2008]

 

 

 
 
Copyright by NSPM