Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

KOMENTARI

Politički život - prenosimo Politiku

 

 

Ljiljana Smajlović

Pod tačkom „razno”

REČ GLAVNOG UREDNIKA

Sa žaljenjem obaveštavam čitaoce da redakcija „Politike” ni do kasno posle podne u četvrtak, 25. septembra, nije uspela da otkrije ko je, i kada, pokrenuo sada već famoznu „inicijativu za smenu glavnog urednika” lista, o kojoj je predsednica Upravnog odbora „Politika” AD Sonja Liht obavestila srpsku javnost još u ponedeljak, a koje se sada svi odriču. Redakciji nije milo što čitaocima ne može da pruži ni tačnu, ni pravovremenu, a kamoli potpunu informaciju o događajima u našoj kući, ali mnogi sada nastoje da od javnosti sakriju otiske svojih prstiju na smeni glavnog urednika „Politike”.

Gospođa Liht rado javno govori o prednostima sopstvene inicijative da se raspiše konkurs za „transparentan i javan” izbor glavnog urednika, ali bilo bi dobro da i smena takođe bude otvorena i javna i da se razlozi pošteno iznesu pred novinare i čitaoce. Tako bi Upravni odbor čuvao dostojanstvo „Politike”, a ne samo glavnog urednika.

Sonja Liht istina kaže da je njena inicijativa o izboru novog glavnog urednika „samo načelna”, dok je ne potvrdi Skupština „ Politike NM ” (preduzeća u čijem sastavu posluje list „Politika” i čiji su suvlasnici nemački VAC i „Politika” AD, sa jednakim udelima). Neka čitaoci ne zadržavaju dah. Gospođa Liht ne mora da strahuje za sudbinu svoje inicijative, jer u Skupštini PNM-a sede isti ljudi koji sede i u Upravnom odboru „Politike” AD – potonji odbor ih je tamo i delegirao, i ti članovi su već prihvatili njen predlog. A kada bi se nemački partner kojim slučajem i protivio, srpski osnivač svakako poseduje „zlatnu akciju” kada su poslovi uređivanja i izdavanja novina posredi.

Cenim komplimente koje je gospođa Liht naknadno izrekla na račun mog profesionalizma, ali ne mogu da se ne začudim što je, u tom slučaju, prihvatila da se moja smena obavlja pod tačkom „razno”. Čudim se i njenoj, čini se nasumice izrečenoj optužbi da je uređivačka politika lista na čijem se čelu nalazim dovela do pada vrednosti deonica u drugoj kompaniji. Nisam ekspert za finansije, ali iz novinarskog iskustva znam da za takve tvrdnje treba imati analize i podatke.

Sudeći po pravoj provali podrške čitalaca „Politici” otkako je ova neregularna smena počela, usudiću se da kažem da je ovo list s kojim se čitaoci, posle dužeg niza godina, ponovo poistovećuju. Sudeći po komplimentima stručne javnosti i kolega u konkurentskim medijima, „Politika” ponovo predstavlja merilo vrednosti u srpskom novinarstvu i nalazi se na najboljem putu da povrati stari ugled. Obara li to vrednost akcija, neka stručnjaci kažu.

Čini se, međutim, da je ovde nešto drugo posredi. Jedan je naš čitalac na sajtu www.politika.rs preksinoć rekao da je ovo jedini naš list koji „ne potcenjuje njegovu inteligenciju”. Drugi čitalac, koji ne deli zadovoljstvo uređivačkim konceptom „Politike”, podseća da je tačka „razno” uvek bila najvažnija i najsudbonosnija na nekadašnjim partijskim sastancima. On „Politiku” smatra „antievropskim listom” i predlaže Vladi Srbije da traži smenu glavnog urednika pod prvom i jedinom tačkom dnevnog reda, a ne pod tačkom razno.

Redakcija „Politike” smatra da misliti slobodno, kritički, svojom glavom, uz poštovanje i svojih i tuđih specifičnosti, znači misliti evropski. Naši specifični pogledi na Evropu, na ratove, na svet, na istoriju, moraju se čuvati, a ne poništavati. Beograd ima isto pravo kao i bilo koja druga prestonica na svetu da se otvoreno zalaže za svoje poglede. Baš kao da smo prava evropska država, baš kao da vodimo svoju spoljnu politiku, kao da se dogovaramo sa evropskim susedima, a pri tome ne odustajemo od toga da mislimo na svoj način, na osnovu pouka svoje istorije. I da taj način čuvamo, negujemo, da do njega držimo.

U nečemu se, međutim, slažemo. Oni kojima smeta što „Politika” pita zašto Srbija ćuti o ratu u Gruziji, kojima smeta što „Politika” otvara stranice opoziciji, kojima smeta što Svetlana Vasović-Mekina otkriva nepristojne tajne slovenačke diplomatije, što Dragana Matović ume da se podrugne birokratiji u Briselu i što ni Vladimir Radomirović ni njegove kolege ne osećaju strahopoštovanje prema vlasti, bili bi pošteniji ako bi smenu vođe ovog uređivačkog tima zatražili pod prvom i jedinom tačkom dnevnog reda.

[Politika 26.09.2008]

 

 

 
 
Copyright by NSPM