Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

KOMENTARI

Politički život - prenosimo Večernje Novosti

 

 

 

Vojislav Žanetić

Predlog statuta Nevojvodine

Polazeći od tradicije državno nedefinisanog područja "uža Srbija", nastalog posle jugoslovenskih ustavnih reformi 1974. godine, te od prava svake teritorije koja ima problema sa identitetom da taj problem reši,

Polazeći od težnje svake neautonomne državne oblasti da postane autonomna onda kada postoji druga oblast (od dve) koja je autonomna, građani dela Srbije koji NE pripadaju Autonomnoj Pokrajini Vojvodini donose:

STATUT AUTONOMNE

POKRAJINE NEVOJVODINE

Član 1.

Nevojvodina je autonomna pokrajina građana srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, nastala na osnovu nesrećnih i originalnih istorijskih okolnosti, a tokom stvaranja AP Vojvodina.

Nevojvodina je višenacionalna, višekulturalna i višekonfesionalna demokratska regija spremna za integrisanje sa svakom evropskom ili svetskom regijom koja za to ima interes ili puku želju.

Nevojvodina je zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama, te kao takva ima pravo na samoopredeljenje i eventualno otcepljenje od Republike Srbije i njoj pripadajućih preostalih autonomnih pokrajina.

Član 2.

Autonomna Pokrajina Nevojvodina (u daljem tekstu AP Nevojvodina) zasad se sastoji od teritorije grada Beograda, teritorija Mačve, Šumadije, Pomoravlja, Timočke Krajine, južne Srbije i svih drugih geografskih oblasti koje su u okviru Republike Srbije, a koje ne pripadaju AP Vojvodina.

Teritorija AP Nevojvodina ne može se menjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu, sem u slučaju specifičnih međunarodnih političkih okolnosti, kada se to može učiniti i bez referenduma, a uz dovoljno puta ponovljeno obrazloženje da će promene omogućiti bolji život građana na (posle menjanja) preostalim teritorijama.

Član 3.

AP Nevojvodina ima svoje simbole.

Simboli AP Nevojvodina su zastava, grb i himna.

Zastava i grb AP Nevojvodina se dobijaju korišćenjem onih boja i elemenata koji nisu korišćeni u zastavi i grbu AP Vojvodina.

Himna AP Nevojvodina je svečana pesma "Vostani Nevojvodino", nastala prilagođavanjem teksta jedne slične pesme novonastalim okolnostima.

Član 4.

Glavni grad AP Nevojvodina je Beograd, sem u slučaju ako to stvara neke probleme AP Vojvodini, ili u slučaju da nema mesta za smeštanje administrativnih tela i službenika AP Nevojvodina u prostorije već popunjene istim takvim institucijama i zaposlenima na nivou Republike Srbije i grada Beograda.

Član 5.

AP Nevojvodina ima svoju skupštinu i vladu, koje donose odluke, zakone i uredbe u skladu sa interesima građana AP Nevojvodina, sem u slučaju kada to ugrožava prava i interese onih građana Republike Srbije čija su prava i interesi primarno regulisani statutom AP Vojvodina.

Član 6.

U javnoj svojini AP Nevojvodina su one pokretne i nepokretne stvari utvrđene zakonom i statutom, a pre svega i isključivo one stvari koje nisu već u vlasništvu Republike Srbije ili

AP Vojvodina.

Član 7.

AP Nevojvodina može osnivati svoja međunarodna predstavništva svuda tamo gde su osnovana predstavništva drugih autonomnih pokrajina, a sem tih predstavništava, po potrebi, moguće je otvoriti i predstavništva kako u Moskvi tako i u Novom Sadu.

Član 8.

AP Nevojvodina svoje prihode stiče ubiranjem poreza i taksa i svih drugih naknada, u slučaju da oporezovani svoje zakonom propisane obaveze nije već izmirio u Republici Srbiji ili

AP Vojvodina.

Član 9.

Zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta, očuvanja ukupne bezbednosti, kao i zaštitu sve imovine i svih lica na teritoriji AP Nevojvodina sprovode nadležni organi i institucije Republike Srbije, sem u slučaju kada to predstavlja pretnju integritetu i ograničenom suverenitetu preostalih regija na teritoriji Republike Srbije.

Član 10.

Građani AP Nevojvodina mogu ostvariti svoja prava u donošenju ovog državotvornog akta i samoinicijativnim dopisivanjem preostalih članova Statuta AP Nevojvodina i slanjem istih na raspoložive elektronske ili fizičke adrese redakcije "Večernjih novosti" ili prvog pojedinačnog predlagača ovog statuta.

Član 11.

Ovaj statut stupa na snagu odmah posle stavljanja prsta na čelo i kraćeg autonomnog razmišljanja.

 

 
 
Copyright by NSPM