Home
Komentari
Debate
Hronika
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
Prikazi
Linkovi
   
 

PROSLI BROJEVI

Novi broj - Sadrzaj (English version)

   

Rezimei članaka / Abstracts

Tema broja:

Multikulturalizam

Alpar Lošonc: Kulturna pluralnost: apoteoza različitosti ili praksa prihvatanja

Slobodan Divjak: Multikulturalizam - komunitarizam – liberalizam

Dušan Pavlović: Komunitaristička i multikulturalistička kritika rolsovskog liberalizma

Slavoj Žižek: Multikulturalizam, globalizacija i novi svetski poredak

Tomislav Žigmanov: Vil Kimlika prvi put među Srbima

Mikloš Biro: Kako pomiriti Srbe, Hrvate i Bošnjake?

Ljiljana Gavrilović: Mekluan i san o Zlatnom Dobu Šljive

UNESKO - Univerzalna deklaracija o kulturnoj raznolikosti

Tema:      Javnost

Đorđe Pavićević: Javnost

Boško Telebaković: Manipulisanje javnošču

Snježana Milivojević, Ideološki rad medija

Marijana Radulović, Studija slučaja: religijska (ne)tolerancija u Glasu koncila i Pravoslavlju (1989. – 1991.)

Prevodi

Kaj Nilsen: Kulturni nacionalizam, ni etnički, ni građanski

Alen Reno: Uzajamna ravnodušnost

Jael Tamir: Pravo na nacionalno samoodređenje

Ogledi

Ljubdrag Šimić: Istarski Vlasi – jedna opomena

Aljoša Mimica: Opat Sjejes i revolucionarni pojam nacije

Djordje Jončić i Suzana Jončić: Godina 1989.

Prikazi

Tijana Milosavljević-Čajetinac: Liberalizam i realnost razlike
(Vil Kimlika, Multikulturalno građanstvo)

Predrag Šarčević: Kultura između etnosa i demosa
(Slobodan Divjak, prir., Nacija: kultura i građanstvo)

Ivan Vuković: Da li je liberalni nacionalizam moguc?
(Jael Tamir, Liberalni nacionalizam)

Vuk Dejan Stanković: Oprez u demontaži države i nacije
(Hagen Šulce, Država i nacija u evropskoj istoriji)

Ivana Spasić: Mizoginija u Srbiji
(Marina Blagojević, prir., Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse)

Dejan Gašić: Balkan u žiži
(Sanimir Resič i Barbara Tenkirst-Pleva, prir., Kulturne granice u Evropi)

Marija Mladenović, Nacija i globalizacija
(Jirgen habermas, Postnacionalna konstelacija)


Adriana Zaharijević, Traganje za boljim evropskim nasleđem
(Hans-Urlih Veler, Nacionalizam)

 
     
     
 
Copyright by NSPM